РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Вайд-Бул, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 7, 2021

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Вайд-БулИндустриални принтери и маркировки от Weidmüller

През nоследните 20 години Weidmüller е nионер в системите за обозначаване
на ел. табла, апаратура и кабели.
PrinUet CONNECT - Стандартът, с който всички се мерят.
ТНМ MultiMark - Най-универсалният етикетен nринтер на nазара.
M-Print PRO - Софтуер за лесна и бърза обработка.


За nовече информация и контакти:
Вайд-Бул ЕООД
бул. Св. Климент Охридски 13
София, 1756
+ 359 (2) 963 25 601
office@weidbul.com
www.weidbul.com


Top