РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Вайд-Бул , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Вайд-БулРелетата TERMSERIES на Weidmuller са универсални елементи за галванично разделяне в автоматизацията и са изпълнени като електромеханични или полупроводникови. Те са с фиксирани, 5 VDC...230 VUC, или многообхватни, 24...230 VUC входни напрежения, единствените в тесен 6 mm корпус. Богата гама с ергономична конструкция, от винтови или пружинни клеми. Ясна индикация на състоянието дори в тъмно пространство чрез LED, който осветява целия изхвъргач. Контрастни маркировки на корпусите с цветово кодиране на напреженията, за елиминиране на грешки. Неограничени възможности за замостяване, дори и над разделителни стени. азработенo от Weidmuller. Произведено в Германия. Разработенo Централен офис: София 1756, бул. Св. Кл. Охридски 13Централен 13 тел.: 02/963 25 60; 963 10 25; факс: 02/963 29 75; e-mail: sofia@weidbul.com Пловдив: тел.: 032/63 64 00; факс: 032/ 63 64 01; e-mail: plovdiv@weidbul.com Бургас и Варна: GSM: 089/ 80 72 33; e-mail: atanas.prodanov@weidbul.com

Top