РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 4, Юни 2011 > РЕКЛАМИ В Брой 4, 2011 > ВАЛелектрикВАЛелектрик, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 4, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ВАЛелектрикАВТОМАТИЧНИ ПРЕКЪСВАЧИ С ЛЯТ КОРПУССерия автоматични прекъсвачи UAB с лят корпус с фиксирани защити за In от 5А до 100А и еднакви размери за цялата серия. Монтаж на монтажна плоча и DIN шина. Унифицирани размери за монтаж с модулна апаратура. Комутационната възможност е 30kA при Ics = 50%Icu. Моторно задвижване [ MOT ]Допълнителни контакти [ AUX ]Контакт за сигнализация [ ALT ]Щепселна монтажнаоснова [ TDM ]Шунтов изключвател [ SHT ]Минимално напреженовизключвател [ UVT ]Проходен клемен блок [ CTB ]Клемен капак [ TCF ]Междуфазни сепаратори [ TQQ ]Директна въртяща ръкохватка [ TFG ]Удължена въртяща ръкохватка [ TFH ]Стандартна серия автоматични прекъсва- чи UCB с лят корпус за In от 15А до 1600A. Защитните блокове за апаратите до 800A са фиксирани или регулируеми термомаг- нитни, а от 800А до 1600А са регилируеми електронни. Комутационната възможност е до 130kA при Ics = 50%.Icu.Серия автоматични прекъсвачи с лят корпус UPB за тежки режими на работа за In до 630А. Висока комутационна възможност – 150kA при Icu = Ics и висока механична и електрическа износоустойчивост. До 250А се предлагат всички видове защитни блокове, от 400А до 630А защитният блок е електронен тип.СЕРИЯ UABСЕРИЯ UCBСЕРИЯ UPB

Top