ВАЛтроник със сертификат по EN ISO 9001:2000

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 7, 2005

През септември т.г. фирма ВАЛтроник финализира успешно процеса по внедряването на система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарта EN ISO 9001:2000, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от фирмата. Сертификатът е връчен на д-р инж. Валерий Караджов, управител на ВАЛтроник, лично от техническия директор на сертифициращата организация Bureau Veritas Quality International (BVQI) г-н Любомир Райков.Като обхват внедрената система се отнася за търговия с електрически апарати за защита и управление, както и за проектиране и производство на електрически табла и съоръжения за електроразпределение.

"Ръководството, с подкрепата на целия колектив на организацията, изгради, внедри и поддържа система за управление на качеството, с цел непрекъснато подобряване качеството на предлаганите продукти и услуги и удовлетворяване на изискванията на всички клиенти. По този начин фирма ВАЛтроник отстоява своето място на пазара и социалната си мисия, включително гарантиране на работните места и справедливо заплащане, както и поддържане на коректни взаимоотношения с нашите партньори", коментира значението на системата по качеството за развитието на фирмата Валерий Караджов.
Top