РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Специално: Индустриални компоненти, 2009 > РЕКЛАМИ В Специално: Индустриални компоненти, 2009 > ВАЛТРОНИКВАЛТРОНИК, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специално: Индустриални компоненти, 2009

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ВАЛТРОНИКПълна гама компоненти за промишлени табла TRIAX modus – серия от стоящи шкафове разглобяем модулен тип със степен на защита IP 55. Основната отличителна черта на шкафовете е оригиналната тримерна модулна концепция, която позволява промяната на размерите в трите измерения със стъпка 220 mm. Височината и широчината могат да варират от 220 до 2200 mm, а дълбочината – от 220 до 1100 mm. Носещата конструкция е съставена от вертикални и хоризонтални профили с оригинален начин на свързване. Специалната форма на профилите позволява да се увеличи полезното пространство в шкафа. Благодарение на това, площите на монтажните плочи са с около 15% по-големи спрямо конкурентните при еднакви габарити на шкафовете. Размерите на вратите и външните капаци са със същата стъпка и могат да се монтират на всяка от страните на шкафа в произволна комбинация. Вътрешното пространство може да се разделя във всяко направление със стъпка от 220 mm, за което се предлагат необходимите профили и прегради. Предлага се пълен набор от аксесоари за шинопроводни системи, за вътрешно секциониране на шкафа съгласно IEC 439, за монтаж на модулна апаратура и др. fasis е фамилията пружинни редови клеми на Wieland за индустриални приложения - fasis WKFN, и за електроразпределителни и комуникационни приложения - fasis BIT. Клемите са пригодени за свързване на едножилни и многожилни проводници със сечения от 0,13 до 35 mm2, директно или с кабелен накрайник. Основните разновидности на предлаганите клеми са: оперативни, нулеви, заземителни, клеми с вградени предпазители, разединители, индикация, измерителни клеми за токови трансформатори. Предлагат се разнообразни комбинации от споменатите видове, например оперативна, нулева и заземителна клема в общ корпус, клема за петпроводна верига 3F+N+PE, многоетажни клеми от два до пет етажа. Корпусите на клемите са от полиамид с отлични електрически, химически и механически характеристики, за температури до 120оС и клас на термична устойчивост V0, съгл. UL 94. Пружинните елементи са от неръждаема CrNi стомана, тоководещите елементи са от калайдисана или посребрена мед. Пружинните клеми fasis са сертифицирани за използване в целия свят при нормална среда, морска среда, транспортни средства, среда със силни вибрации и удари, съгл. EN61373. Предлага се специализиран софтуер за проектиране на клемореди wieplan, плотер за надписване на маркировката wieplot, както и софтуер за надписване wiemark. ВАЛтроник предлага цялата гама редови клеми на Wieland, като винтови клеми selos до 150 mm2, пружинни прорезни клеми taris до 6 mm2, силови клеми power line до 240 mm2, индустриални многополюсни щепелни съединения revos, BMS и инсталационни щепселни съединения gesis и др. fasis е фамилията пружинни редови клеми на Wieland за индустриални приложения - fasis WKFN, и за електроразпределителни и комуникационни приложения - fasis BIT. Клемите са пригодени за свързване на едножилни и многожилни проводници със сечения от 0,13 до 35 mm2, директно или с кабелен накрайник. Основните разновидности на предлаганите клеми са: оперативни, нулеви, заземителни, клеми с вградени предпазители, разединители, индикация, измерителни клеми за токови трансформатори. Предлагат се разнообразни комбинации от споменатите видове, например оперативна, нулева и заземителна клема в общ корпус, клема за петпроводна верига 3F+N+PE, многоетажни клеми от два до пет етажа. Корпусите на клемите са от полиамид с отлични електрически, химически и механически характеристики, за температури до 120оС и клас на термична устойчивост V0, съгл. UL 94. Пружинните елементи са от неръждаема CrNi стомана, тоководещите елементи са от калайдисана или посребрена мед. Пружинните клеми fasis са сертифицирани за използване в целия свят при нормална среда, морска среда, транспортни средства, среда със силни вибрации и удари, съгл. EN61373. Предлага се специализиран софтуер за проектиране на клемореди wieplan, плотер за надписване на маркировката wieplot, както и софтуер за надписване wiemark. ВАЛтроник предлага цялата гама редови клеми на Wieland, като винтови клеми selos до 150 mm2, пружинни прорезни клеми taris до 6 mm2, силови клеми power line до 240 mm2, индустриални многополюсни щепелни съединения revos, BMS и инсталационни щепселни съединения gesis и др. Апарати за защита - Модулни апарати - Автоматични прекъсвачи - Апарати с предпазители - Товарови прекъсвачи - Системи за АВР - Защита от пренапрежения - Апарати за компенсато- ри на реактивна мощност Апарати за управление - Контактори - Термични релета и моторни прекъсвачи - Честотни регулатори и софтстартери - Датчици и крайни изключватели - Индустриални релета - Програмируеми релета и контролери - Захранващи модули и трансформатори Апарати за измерване - Аналогови и цифрови измервателни апарати - Мрежови анализатори - Измервателни трансформатори Апарати за контрол и индикация - Бутони и сигнални лампи - Контролни пултове - Сигнални колони Кабели и тоководещи системи - Кабели и проводници -Кабелни аксесоари и инструменти - Шини и шинопроводни системи - Кабелни канали и скари Електроинсталационна техника - Пластмасови табла - Метални табла и стоящи шкафове - Тоководещи системи - Редови клеми, индустриални щепселни съединения - Инсталационни изделия Производство - Електроразпределителни табла - Типово изпитани системи - Компенсатори на реактивна мощност - Промишелни табла СОФИЯ, office@valtronic.bg, Т: 02/9881057 БУРГАС, burgas@valtronic.bg, Т: 056/981283 ВАРНА, varna@valtronic.bg , Т: 052/509678 ВЕЛИКО ТЪРНОВО, , velikot@valtronic.bg, Т: 062/600410 ВРАЦА, elkomplekt@abv.bg , Т: 092/666008 ПЛОВДИВ, plovdiv@valtronic.bg , Т: 032/694201 РУСЕ, rousse@valtronic.bg, Т: 082/834056 СТАРА ЗАГОРА, zagora@valtronic.bg, Т: 042/620209

Top