РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 8, ноември 2013 > РЕКЛАМИ В Брой 8, 2013 > ВАЛтроникВАЛтроник, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 8, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ВАЛтроникOsiSense – Детекция, която отговаря на световните стандарти Пълна гама иновативни и лесни за употреба датчици OsiSense XS индуктивни датчици интуитивна технология за безконтактно разпознаване на метални обекти до 60 mm широка гама цилиндрични и плоски датчици автоматична адаптация към всяка среда за монтаж OsiSense XX ултразвукови датчици разпознаване на всякакви обекти от всякякъв материал разпознаване на разстояние от няколко милиметра до 8 метра изключително широка гама, включително самообучаващ се тип OsiSense XU фотоелектрически датчици разпознаване на обекти без директен контакт, независимо от формата и материала разпознаване от няколко милиметра до десетки метри широка гама, включително самообучаващ се типNautilus датчици за контрол на налягането датчици за контрол на налягането в контакт с флуида електронни пресостати електромеханични пресостати и вакустати от 1 до 500(bar) аналогови датчици за налягане OsiSense XC standard крайни изключватели контактно разпознаване на твърди предмети с директен контакт позитивна логика на отваряне на контактите, катодори и при бързодействащите версии могат да се използват за системи за безопасност

Top