Вариатори. Част 1. Особености на различните конструкции вариатори

Механични системиСтатииСп. Инженеринг ревю - брой 1, 2014

Част 1. Особености на различните конструкции вариатори

Вариаторите са механизми, които осъществяват плавно (безстъпално) изменение, по време на движение, на ъгловата скорост на задвижвания вал при постоянна ъглова скорост на задвижващия. Те се състоят от една или няколко предавки и устройства, които осигуряват тяхното функциониране.

За разлика от зъбните механизми с постоянно предавателно отношение (i) - редукторите и мултипликаторите, както и от тези със стъпално променящо се i - скоростните кутии, при вариаторите предавателното отношение може да приема всички възможни стойности в определен диапазон.

При плавното (безстъпално) изменение на предавателното отношение i между задвижващия и изпълнителния механизъм и точното регулиране на скоростта му има възможност за избор на оптимален режим на работа, улеснява се автоматизираното управление по време на движение и с това се постига повишаване на производителността на машините.

Механични, електрически и хидравлични
В зависимост от начините за предаване на енергията, от които зависи и конструкцията на вариаторите, те могат да бъдат механични, електрически, хидравлични и други. Използват се и в безстъпалните трансмисии на превозните средства.

В съвременната техника се използват механични вариатори, които могат да работят на различни принципи - на триене, на зацепване (зъбни, верижни, вълнови), импулсни и др. Поради по-простата и евтина конструкция значително разпространение като самостоятелни механизми имат вариаторите с триещи предавки, наречени фрикционни.

Фрикционните вариатори се изпълняват с директен контакт между триещите елементи (ролки, триещи шайби) (фиг. 1) или с междинен елемент (клинов ремък, метален пръстен) (фиг. 2).

Фрикционните вариатори намират широко приложение като готови изделия за вграждане в задвижванията или като първо стъпало на многостъпалните редуктори и моторредуктори. Използват се в транспортната техника, в хранително-вкусовата, хартиената и химическата промишленост, в машиностроенето за задвижването на преси, металорежещи, заваръчни и текстилни машини, на голямогабаритна бяла техника, както и в уредостроенето главно в конструкцията на уреди, където се изисква плавна и безшумна работа и безударно включване.

Основна характеристика на вариаторите е диапазонът на регулиране D, който представлява отношението на максималната към минималната ъглова скорост на задвижваната ролка (w2) при постоянна ъглова скорост на задвижващата – w1 = const, (вж. фиг. 1) т. е. D = w2max / w2min , (w1 = const).
За едностъпални вариатори обикновено диапазонът на регулиране е от 3 до 8.

Материалът продължава в следващ брой на списанието.

ЕКСКЛУЗИВНО

Top