Във Фокус

Начало > Във Фокус


Решения за маркиране на вторични опаковки
Нарастващото търсене на надеждни и устойчиви опаковъчни решения в ключови сектори на съвременната индустрия, като ХВП, фармацевтичната, козметичната, химическата промишленост и др., налага все по-динамично развитие на технологиите и оборудването за кодиране, маркиране и етикетиране ... още
Новости при пигментите за пластмаси
Следвайки глобалната тенденция за устойчивост, производителите на пигменти предлагат оцветители за биоразградими и компостируеми пластмаси, както и висококачествени решения, удължаващи експлоатационния живот на издръжливите пластмаси ... още
Maintenance 4.0 – технологии и ползи
Същината на Maintenance 4.0 се крие в използването на нови технологии и инструменти, подпомагащи традиционните дейности по поддръжка и подобряващи състоянието на активите ... още
Поддръжка на шприц машини
Производителите препоръчват веднъж на всеки три месеца да се отделят по 4 – 5 часа за щателна инспекция и поддръжка на всяка шприц машина ... още
Mеталдетектор или рентгенова инспекция за приложения в ХВП
С цел да се подобри чувствителността и да се осигури възможност за детекция на много видове метали и на частици с по-малки размери, може да се използва многочестотна технология ... още
Компресионно формоване
Поради по-ниските налягания, разходите за инструментална екипировка са приемливи, а формите обикновено издържат дълго, без да се изкривяват или да възниква необходимост от подмяната им ... още
Оборудване за измиване и стерилизация в индустрията
Технологиите за измиване и стерилизация предотвратяват микробиалното замърсяване, като по този начин продуктите не представляват заплаха за здравето и живота не само на потребителите, но и на работещия в предприятията персонал ... още
Прахово шприцване
Праховото инжекционно формоване (PIM) е сред най-иновативните ) е сред най-иновативните съвременни технологии в индустрията, които позволяват производството на големи обеми или серии от изцяло метални и керамични детайли с комплексна геометрия дори от изходна суровина с нееднороден състав ... още
Леене под налягане с термопласти
Висококачествени продукти, произведени с голяма точност, бързо и в големи количества – леенето под налягане с термопласти определено е един от най-широко прилаганите производствени методи ... още
Леене под налягане на микрокомпоненти
Ако се направи сравнение с пълномащабна шприц машина, разходите за микролеенето под налягане са с около 40% по-ниски ... още
Решения за етикетиране и кодиране в козметичната индустрия
На пазара се предлагат изцяло и полуавтоматични етикетиращи машини, които привличат клиентите с изключително високата си прецизност, лесната експлоатация и максималното ниво на надеждност ... още
Мастиленоструйни принтери за продуктова идентификация
Мастиленоструйният печат е широко използван в съвременната индустрия метод за първично и вторично маркиране на продукти и опаковки с цел идентификация, проследимост и осигуряване на по-детайлна информация за съответния артикул. На пазара се предлага богато разнообразие от принтери с различна резолюция, скорост, функционалност и производителност ... още
Динамични везни
Концепцията за динамично теглоизмерване намира широко приложение в съвременната индустрия. Основно предимства на метода е, че позволява прецизно претегляне на компоненти, изделия и материали "в движение" ... още
Електрически шприц машини
Чистата и тиха производствена среда, която предоставят изцяло електрическите шприц машини, ги прави предпочитан избор за производството на медицинска техника и опаковки за хранително-вкусовия сектор ... още
Разлистващи системи
Редица ключови приложения в хранително-вкусовата, фармацевтичната и козметичната промишленост изискват бързото, прецизно и автоматизирано подаване на единични плоски хартиени, картонени или изработени от друг сходен материал изделия (като етикети, листовки, неразгънати опаковки, стикери, купони, ваучери и др.) от стек, транспортна система или директно на поточната линия. Целта е извършване на последващи операции върху тях като печат, маркиране, идентификация и т. н., а за целта се използват специални разлистващи и подаващи системи, известни още като фийдъри ... още

ВЪВ ФОКУС
Решения за маркиране на вторични опаковки

Решения за маркиране на вторични опаковки

Нарастващото търсене на надеждни и устойчиви опаковъчни решения в ключови сектори на съвременната индустрия, като ХВП, фармацевтичната, козметичната, химическата промишленост и ... още

Top