Във Фокус - Страница 2

Начало > Във Фокус


Разлистващи системи
Редица ключови приложения в хранително-вкусовата, фармацевтичната и козметичната промишленост изискват бързото, прецизно и автоматизирано подаване на единични плоски хартиени, картонени или изработени от друг сходен материал изделия (като етикети, листовки, неразгънати опаковки, стикери, купони, ваучери и др.) от стек, транспортна система или директно на поточната линия. Целта е извършване на последващи операции върху тях като печат, маркиране, идентификация и т. н., а за целта се използват специални разлистващи и подаващи системи, известни още като фийдъри ... още
Industry 4.0 технологии в леенето под налягане
Internet of Things, изкуственият интелект, машинното самообучение, големите данни и другите фундаментални технологии, заложени в концепцията за Industry 4.0, коренно трансформират модерната промишленост, като създават предпоставки за все по-автоматизирано, свързано и интелигентно производство. Леенето на пластмаси под налягане се оказва сред приложенията, които имат потенциал да реализират най-съществени ползи от този процес по отношение на гъвкавостта и производителността ... още
Системи за манипулиране на материали при шприцване
Освен основното оборудване за шприцване в процеса се използват и различни системи за манипулиране на материалите (суровини, добавки, оцветители) и извършване на спомагателни операции като изпомпване, транспортиране и др. ... още
Индустриални металдетектори
Съвременните металдетектори могат да идентифицират всички метали, включително черни и цветни и магнитни и немагнитни неръждаеми стомани в хранителни, нехранителни и фармацевтични продукти ... още
Принтер-апликатори
Принтер-апликаторите са специализирани системи за автоматично отпечатване и залепване на етикети в различни етапи на производствения процес, първичното или вторично опаковане на широк набор от продукти ... още
Новости при гранулаторите за пластмаса
Повечето защитни устройства в съвременните гранулатори включват електрически блокировки, които възпрепятстват достъпа до режещата камера, докато роторът не спре да се върти ... още
Принтери за сектор транспорт и логистика
Липсата на точност на разчитане на етикетите може потенциално да доведе до грешки в доставката или в най-лошия случай до загуба на пратките ... още
Оборудване за принтиране и етикетиране във фармацевтичната индустрия
Правилният избор на технология за принтиране и етикетиране зависи от основните приоритети на компанията по отношение на четливост, разходи, скорост, лекота на експлоатация, хигиеничност и безопасност ... още
Зелени тенденции при леенето под налягане
Електрическите машини за леене под налягане консумират енергия само когато извършват някакво действие, за разлика от традиционните хидравлични шприц машини, които потребяват енергия непрекъснато, дори при работа на празен ход ... още
Леякови системи за шприцване на пластмаси
Значителни ползи могат да бъдат реализирани посредством подходящото оразмеряване на леяковата система спрямо характеристиките на конкретните произвеждани пластмасови детайли и конструкцията на матрицата ... още
Етикетиране и маркиране на продукти в ХВП
Процесът на етикетиране може лесно да бъде ускорен или автоматизиран с помощта на етикетиращи машини, които същевременно ограничават рисковете от човешки грешки и подобряват нивата на надеждност и последователност ... още
Софтуер за индустриални принтери
В епохата на Industry 4.0 промишлените принтери за маркиране и кодиране на продукти еволюират от самостоятелни машини в свързани звена на интелигентна екосистема. Ключов компонент в тази концепция са софтуерните платформи, създадени да автоматизират, координират и оптимизират процесите в индустриалния печат ... още
Адитивно производство с пластмаса – оборудване и консумативи
Бурната научноизследователска и развойна дейност в областта води до оптимизиране на процесите и създаването на нарастваща гама от материали, подходящи за широк спектър от приложения ... още
Решения за автоматизация в леенето под налягане на пластмаси
Леенето на пластмаси под налягане е сред браншовете, които могат да извлекат най-много ползи от внедряването на автоматизирани решения поради специфичния характер на извършваните операции – трудоемки, рискови и повторяеми, същевременно изискващи висока устойчивост и прецизност при изпълнение ... още
Оптимален избор на индустриален принтер
Пред взелите решение да инвестират в такова оборудване компании на дневен ред неизменно излиза въпросът как на фона на почти безкрайното продуктово разнообразие на пазара да открият най-подходящата конфигурация, която напълно да съответства на нуждите и целите им ... още

ВЪВ ФОКУС
Решения за маркиране на вторични опаковки

Решения за маркиране на вторични опаковки

Нарастващото търсене на надеждни и устойчиви опаковъчни решения в ключови сектори на съвременната индустрия, като ХВП, фармацевтичната, козметичната, химическата промишленост и ... още

Top