РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Специален брой: Високотехнологична автоматизация, 2022 > РЕКЛАМИ В Специален брой: Високотехнологична автоматизация, 2022 > Вайд-БулВайд-Бул, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специален брой: Високотехнологична автоматизация, 2022

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Вайд-БулAdvantech представя нова серия РС-базирани контролери
от семейството АМАХ-600 с програмна среда CODESYS.


АМАХ-658 и АМАХ-637 са РС-базирани контролери за работа в реално време с CODESYS nрограмна среда.
Поддържа модулите SoftMotion и CNC Robotics за различни nриложения. Advantech също така предлага гъвкави оnции за разширение, като nериферни 1/0, Slice 1/0 и разпределени 1/0 модули. За да се осигури лесен достъn до данни с IT-OT интеграция, е nредвидена свързаност с MQTT, ОРС UA и ODBC (база данни) поддръжка на полеви nротоколи.За повече информация и контакти:
Вайд-Бул ЕООД
бул. Св. Климент Охридски 13, София, 1756
+ 359 (2) 963 25 601
office@weidbul.com
www.weidbul.com


Top