РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 1, февруари 2024 > РЕКЛАМИ В брой 1, 2024 > Вайд-БулВайд-Бул, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 1, 2024

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Вайд-БулИНДУСТРИАЛНИ МАРКИРАЩИ СИСТЕМИ отВайд-Бул


Маркировки за клеми и апаратура, проводници и кабели. Обозначаване в складове и производства, лабораторни етикети, знаци за безопасност. Етикети за вътрешно и външно ползване, UV-устойчиви маркировки, ниско- и високотемпературни етикети, умни етикети и мн. други.

 


ЛЕСНО НАБЛЮДЕНИЕ НА ТЕМПЕРАТУРА
с RFID температурни етикети от BRADY.


SM/CC
Mapkupoвku за прахово
бояgисани табла


DEK/WS/MF
Mapkupoвku за kлеми на всичkи
произвоgители


SFM
Mapkupoвku за провоgници с отворен
gизаон и лесен монтаж


ESG
Универсални emukemu за марkиране
на оборуgВане и kомпоненти


SFX
ГьВkаВи мapkupoBku за kабели,
без значение от сечението


SFM
MapkupoBku за прозрачни
носачи на проВоgници и kабели


С Вайдмюпер можете да обозначите tьрэо, яесно и иэrодно всички компоненти в и извън еяектрическото таеяо.

 


РA/РАZ
ЗаmВоренu мapkupoBku
за нанuзВане.


РТС
MapkupoBku за
прозрачнu носачu.


PO/POZ
Профuл за наgпuсВане
за npoBogнuцu.


РТ+
Прозрачнu носачu за
мapkupoBku.


PKS
Mapkupo8ku за носач om
нерьжgаема стомана.


РК+
MapkupoBku
за носач.

 

За повече информация и контакти:
бул. Св.Климент Охридски 13, София 1756

+359 (2)96325 60, office@weidbul.com

www.weidbul.com

 


Top