Възможности за повишаване на ефективността с интелигентни ОВК системи – част I

Начало > ОВК > 13.04.2017

Възможности за повишаване на ефективността с интелигентни ОВК системи – част I | Инженеринг ревю, снимка 1
Възможности за повишаване на ефективността с интелигентни ОВК системи – част I

Интелигентните отоплителни, вентилационни и климатични системи от ново поколение разполагат със сензори, решения за енергиен мониторинг и мениджмънт и други технологии, насочени към оптимизиране на работата и потреблението им и повишаване степента им на автоматизация. Тези смарт системи са предназначени за интегриране както в нови и интелигентни сгради, така и при ретрофит на битови, търговски и промишлени обекти с цел разрешаване на проблеми, с които конвенционалните ОВК инсталации не успяват да се справят.

Предимства на интелигентните ОВК системи в индустриални обекти
Фасилити мениджърите в сградите с индустриално предназначение, например цехове, производствени халета и т. н., рядко имат излишно време за регулярна пренастройка на ОВК инсталациите спрямо моментните условия – сезон, време от денонощието, извършвани дейности, тип на работната зона, брой обитатели и т. н. Ето защо в такива обекти са изключително ефективни интелгиентните ОВК системи, които разполагат с технологии за самообучаване. Те запаметяват модела на промяна на работните параметри спрямо графка на ползвателите и се настройват автоматично.

Потенциал за енергоспестяване
Основно предмство на системите от ново поколение са възможностите за енергоспестяване, които осигуряват на собствениците бърза възвръщаемост на инвестицията и значителни икономии на средства в дългосрочен план. Смарт сензорите, инсталирани на различни места в обектите и в самите отоплителни, охладителни и вентилационни устройства, осигуряват и достатъчно входящи данни на сиситемата за мониторинг и мениджмънт, за да може да идентифицира и зададе най-икономичния и комфортен режим на работа.

Internet-of-Things базирани ОВК системи
Възможностите за свързване на ОВК устройствата в Internet-of-Things базирани платформи и интегрирането им в комплексни решения за сградна автоматизация спомага за значително улесняване и оптимизираане на последващото безжично събиране на данни. Наличието на интелигентна сензорна мрежа в сградата позволява измерване и проследяване изменението на температурата, влажността, въздушния поток и други параметри на микроклимата във времето във всяко отделно помещение. Предимство на IoT-базираните ОВК системи е, че този процес е непрекъснат, а измерванията са централизирани, бързи и лесни и данните могат да бъдат сравнявани с предишни стойности от желан момент.

Инсталиране на интелигентни ОВК системи в съществуващи сгради
При проектирането на интелигентни сгради и домове инсталирането на смарт ОВК система е логичен и безпроблемен избор. При интегрирането на интелигентни отоплителни, вентилационни и климатични системи в по-стара сграда обаче е необходимо да бъдат предприети няколко допълнителни стъпки.

На първо място е добре да бъде идентифицирано цялото неефективно и амортизирано ОВК оборудване. Всички по-стари уреди са вероятно неефективни и няма да се впишат в програма за оптимизиране на енергопотреблението. Препоръчителна е детайлна инвентаризация на всички ОВК устройства в сградата и сгравняването на работните им характеристики с по-нови и ефективни модели с цел количествено измерване на потенциала за повишаване на енергийната ефективност.

Следващата стъпка е провеждането на детайлен енергиен одит на сградата. Обследването се извършва от сертифициран енергиен одитор и спомага за прецизното локализиране на проблемите и загубите на енергия и точното изчисляване на възможните спестявания, които могат да бъдат реализирани с по-ефективно ОВК оборудване.

Програмата по оптимизиране на енергийната ефективност на сградата обикновено продължава с идентифициране на елементите от сградната обвивка (изолации, покривни системи и др.), които могат да бъдат подменени или поправени с цел елиминиране на термомостовете и намаляване на загубите на енергия. Съществуват  възможности за значително "повишаване на интелигентността" на съществуващото ОВК оборудване.

(следва)


Вижте още от ОВК


Ключови думи: ОВК, интелигентни ОВК системи, смарт сензори, енергийна ефективност, Internet of ThingsTop