РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Веласконсулт, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 9, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ВеласконсултVELASconsult
velas-bg.com

• Бързо и ефективно загряване на течности
и материали за варели (25-100 л)
и IBC контейнери 640 и 1000 л
• Водоустойчиви одеяла за размразяване на
земните повърхности, втвърдяване на бетон
• Загряване и защита от замръзване на
строителни материали и тръбопроводи

Веласконсулт ЕООД
e-mail: office@velas-bg.com
тел.: 056 590 131


Други рекламни публикации на Веласконсулт

Top