Вени и Ко разработи Eлектрокар комисионер KM.OR

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 6, 2014

Складовата техника VENI е изцяло българско производство, неизменно следващо световните тенденции в каростроенето.
Компанията е приоритетно насочена към развойната дейност и производството на широка гама складови машини от началото на 90-те години на изминалия век.

Успешното позициониране на ВЕНИ и Ко на външни пазари като Русия, Украйна, Румъния, Полша, Унгария, Сърбия, Казахстан, Турция, Македония, Литва, Словакия, Беларус, Мексико, Нигерия, разширяването им през изминалата година – Азербайджан, Бряг на слоновата кост, само по себе си е ярко доказателство за способността на компанията да се приспособява към изключително динамичния пазар през последните години в условията на икономическа криза.

Машините със запазена марка VENI се произвеждат съгласно изискванията на Система за управление ISO 9001:2008 и притежават сертификат “TUV” със знак “СЕ”.

През последната година бяха успешно разработени и реализирани няколко проекта. Сред тях е разширяването на гамата ръчноводими електрокари нископовдигачи КH. Реализирана бе и възможността за оборудване на цялата гама произвеждани от фирмата машини със система за оторизиран достъп и персонален PIN код.

За спечелен търг от ВЕНИ и Ко в Полша, при силна конкуренция със световен производител, бе разработен и пуснат в експлоатация Електрокар комисионер KM.OR, проектиран и предназначен да повдига палети с отворено дъно, кръстосан борд и решетъчни контейнери. Кабината на водача се повдига заедно с платформата за товара, така че високите места, на които се работи, да са видими и да са лесно достъпни.

Електрокарът е стандартно оборудван с двумачтова повдигателна уредба. Спомагателното повдигане е налично като опция и позволява вилиците да се повдигат на още 800 мм. Електрокарът комисионер KM.ОR има затворена геометрия. Задвижващото колело е заобиколено от твърда преграда. Платформата на оператора е предпазена от удари.

Предпазната решетка защитава водача от падащи предмети. При отваряне на подвижните прегради на платформата на оператора се прекъсват всякакви дейности по движение и повдигане.

Дизайнът на Електрокара комисионер - 4 колела, като управляваното задвижващо колело е в затворената геометрия на електрокара; леснодостъпни преден и горен панел и отваряща се вратичка/фиксатор на батерията осигуряват комфортен достъп до всички компоненти.

Гамата Електрокари, произвеждани от ВЕНИ и Ко, отговарят на условията по ОП „Енергийна ефективност и зелена икономика”.

С много по-ниски стойности на специфичен разход на енергия в сравнение с традиционните електрокари с противотежест те допринасят съществено в осигуряването на бизнеса с рентабилни интралогистични решения за обработката на палетизирани товари, където ефективното използване на наличното складово пространство и възможностите за многоцелево приложение на използваната техника са от първостепенна важност.

ВЕНИ и Ко

ЕКСКЛУЗИВНО
Top