РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Венто – К , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 7, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Венто – КПЪЛЕН ИНЖЕНЕРИНГ В ОБЛАСТТА НА ОТОПЛИТЕЛНАТА, ВЕНТИЛАЦИОННАТА И КЛИМАТИЧНАТА ТЕХНИКА Въздуховоди и елементи за въздуховодната мрежа Климатични камери K-GS Енергоспестяващи блокове RVB-GS Въздухоотоплителни/охладителни апарати Вентилационни боксове Кухненски смукатели Коминни тела Вентилационни решетки гр. Перник, ул. Отец Паисий 98 тел.: +359 76 60 41 60; факс: +359 76 60 03 81 e-mail: office@vento-k.com, web: www.vento-k.com

Други рекламни публикации на Венто – К

Top