Вердер, Марин Мереуца: Вердер България предлага технически решения за изпомпване на полимери

Начало > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 2, 2014

Изпомпването на полимери и тяхното дозиране понякога е проблематично поради високите стойности на вискозитет на изпомпвания продукт, неговите абразивни свойства и преди всичко заради чувствителността на срязване.

Перисталтичните помпи Verderflex представляват идеално решение за изпомпване на течности и дозиране на химикали, включително и на различни полимери, заради способността им за придвижване на вискозни течности с чувствителност на срязване.

Предимства на перисталтичните помпи Verderflex при изпомпване на полимери са: изпомпване на течности, чувствителни на срязване; високовискозни и абразивни продукти; точност и повторяемост при дозиране.

Другата гама помпи, подходящи за трудни приложения в производствения процес на полимери, са бутално-диафрагмените помпи от серия Hydra-cell. Те са изключително гъвкави индустриални помпи, в състояние да се справят с почти всяка течност: абразивни смоли, уретанови покрития, кисели кални шламове, катранени емулсии, керамични смоли със съдържание на пясък и много видове лепила.

Стойностите на вискозитета могат да достигат до 20 000 cPs. Дизайнът на клапани е ключов фактор за осигуряване на „нежен” помпен поток, което е характерна черта на гамата Hydra-cell. Това представлява важен елемент при избора на помпата - например в процеса на инжектиране на полимери, където течности с чувствителност към срязване е лесно да бъдат повредени по време на изпомпването, което ги прави неефикасни след това.

При процеси на дозиране е необходим стабилен, точен поток, а при гъсти течности гладкото изпомпване може да представлява един от важните проблеми. За разлика от типичните мембранни помпи с една дозираща диафрагма, помпите Hydra-cell с повече диафрагми в изпомпващата глава могат да осигурят поток без пулсации.

Марин Мереуца, Координатор вътрешни продажби за България и Румъния, ВердерКлючови думи: Вердер, полимери, дозиране, изпомпване, перисталтични помпи, Verderflex, Hydra-cellЕКСКЛУЗИВНО
Top