Вердер Румъния: Hydra-Cell® помпи за охлаждащи течности за металообработващи машини

Фирмени публикацииМеталорежещи и мeтaлообработващи машини - специално издание на сп. Инженеринг ревю

Hydra-Cell® са херметични (без уплътнителни елементи) помпи с дълъг живот, висока надеждност, максимална степен на управляемост и ниски експлоатационни разходи през целия жизнен цикъл. Те представляват високонадеждни помпи за ефективно, контролирано доставяне на охлаждащи течности под високо налягане при високоскоростни металообработващи процеси като например:
•чисти масла;
•флуиди, представляващи смес на вода със синтетични и полусинтетични масла;
•емулсионни смазочни течности;
•охлаждащи течности, съдържащи частици и абразиви.

Доставяне на охлаждаща течност под високо налягане

Металообработка
Методът на доставяне на охлаждаща течност под високо налягане подобрява ефикасността на металообработката, давайки възможност за по-високи скорости и захранване на машината с материали. Той позволява по-лесното образуване на стружките и тяхното отстраняване от зоната на рязане по-ефективно. По-добрите резултати при охлаждане увеличават живота на инструментите и  позволяват допуските да се поддържат по-лесно.

Шлифоване
Методът на доставяне на охлаждаща течност под високо налягане при шлифоването предпазва шлифовъчните дискове от натоварване, освобождава матрицата на абразивните частици и подобрява повърхностния гланц, като по този начин се редуцира необходимостта от времеотнемащото почистване на диска.

Предимства
Hydra-Cell® херметичните помпи с принудително изместване са идеални за изпомпване на охлаждаща течност към металообразботващите инструменти под високо налягане. Винтовите, центробежните, зъбните и многобуталните помпи не могат да се сравнят със здравата конструкция, контрола на скоростта на потока, енергийната ефективност и гъвкавостта на помпите Hydra-Cell® за приложения, използващи металообработващи машини.

Вердер България доставя надежни помпи. Повечето от тях са без уплътнения и осигуряват 100% работа без течове. Специфичните изисквания за ATEX, или осигуряване на хигиенична работа са също част от продуктовата програма на Вердер. Убедени сме, че нашите специалисти ще Ви окажат висококачествена подкрепа, отговоряща на Вашите нужди. Целта ни е да предоставим практични, осъществими, разходоспестящи решения.

Top