РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ВЕСПА ВП, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 1, 2021

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ВЕСПА ВПЕфективни решения
и професионализъм

ИНДУСТРИАЛНИ МАШИНИ ЗА
РАЗДРОБЯВАНЕ НА ПЛАСТМАСА

www.vespa-bg.com

5800 Плевен
ул. Д-р Г. М. Димитров 100
Т.: +359 64 606 660
office@vespa-bg.comTop