Ви Ей Си България инвестира в производството на въздуховоди

Начало > Пазар > Сп. Инженеринг ревю - брой 9, 2005

Производствената дейност стартира от началото на настоящата година

Специализираната инженерингова фирма в областта на отоплението, климатизацията и вентилацията Ви Ей Си България разшири дейността си, откривайки производствена база, съобщи за сп. Инженеринг ревю инж. Найден Василев, управител на Ви Ей Си България. От началото на настоящата година в столицата работи цех за производство на въдуховоди, аксесоари и елементи за въздуховодни системи на фирмата. В базата ще се извършва и окомплектоване на цялостни вентилационни и климатични инсталации на базата на съоръжения, производство на компаниите SYSTEMAIR и DYNAIR, които Ви Ей Си предлага в страната в качеството си на оторизиран дилър. Управителят на фирмата определя производствения и монтажен капацитет на базата от порядъка на над 1000 m2 въздуховоди на месец. "Реалният производствен обем е значително по-висок. При добра организация на работа в цеха могат да се произведат и монтират посочените 1000 m2 за един месец без затруднения", коментира производствените възможности на цеха г-н Василев.

Като материал за производството на въздуховоди и елементи за въздуховодни системи се използва основно ламарина с цинково покритие. "Работим също така и с неръждаема ламарина или други материали, съобразявайки се с технологичните изисквания, поставени към конкретните инсталации".

Цехът разполага с цялото необходимо производствено оборудване, включително с оребряваща машина за производството на въздуховоди с големи габарити, уверяват от фирмата. Местоположението на производствената база е избрано с оглед осигуряване на лесен достъп до нея. "Имайки предвид структурата на Ви Ей Си България, откриването на собствено производство следва да се разглежда като част от комплексния инженерингов продукт, предлаган от фирмата. Производствената дейност ще ни позволи да реагираме своевременно и с гарантирано качество при изпълнението на проекти, обхващащи изграждането на комплексни инсталации. Ще използваме възможностите на производствената база при реализацията на вентилационни, климатични и отоплителни инсталации. Освен на съвременното производствено оборудване разчитаме и на висококвалифициран производствен, монтажен и ръководен екип", коментира Найден Василев пазарната политика, която фирмата ще провежда в страната с оглед развитието на производствената дейност.

"Сред бъдещите си клиенти нареждаме и собствениците на ресторанти, хотели, производствени халета, фабрики и всички останали приложения, в които се изисква обикновена или специална вентилация по отношение на изискванията към киселинността, чистотата или температурата на въздушната среда. Приоритетни клиенти за фирмата ще бъдат монтажни бригади, инженерингови фирми, строителни компании и инвеститори, на които разчитаме да поръчват въздуховодни системи от нас", заявява в отговор на въпроса кои са основните клиентски групи на фирмата по отношение на произвежданите въздуховоди Найден Василев. Той определя конкуренцията в бранша като много сериозна, но счита, че към фирмите, които влагат висок професионализъм в работата си, ще има пазарен интерес.
Top