РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 2, Април 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 2, 2010 > ВИА ЕкспоВИА Експо, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 2, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ВИА ЕкспоПърва международна конференция „Save Energy, Save Water, Save the Planet”, 3-5 юни, НДК Участник в събитието ще бъде Дейвид Суит, изпълнителният директор на Световната асоциация за децентрализирано производство на енергия WADE Виа Експо ще организира международния форум под мотото „Разумно използване на енергията и водата за опазване на планетата”, който обединява в своя формат конференция и изложба. Събитието ще бъде място за обмен на идеи и иновативни практики в областта на: енергийната ефективност - намаляване на енергопотреблението, интелигентно строителство, когенерация, мерки за повишаване на енергийната ефективност в сградния фонд; управлението на водните ресурси - рационално използване, пречистване, инвестиции в инфраструктура, събиране и третиране; отпадъците - рециклиране и намаляване на количеството им. В периода, когато лозунгът на ЕС е 20% от производството на енергия да е от ВЕИ, е време да помислим как да намалим вредните емисии на останалите 80%, базирани на изкопаемите горива. Такава именно задача си е поставила WADE - Дейвид Суит ще бъде модератор на сесията “Децентрализирана енергия. Когенерация” и ще запознае аудиторията с най-новите тенденции и постижения в тази област. Холандия като световен лидер в развитието и прилагането на екологични практики и ноу-хау е фокус-страна. В рамките на изложбата ще има колективно участие на холандски фирми, реализирано със съдействието на Икономическия отдел към Посолство на Кралство Нидерландия в България, Нидерландското партньорство в управлението на отпадъците и Нидерландското партньорство в управлението на водите. Интерес за участие в изложбата до момента са заявили и фирми от Германия, България, Турция, Гърция и Испания. Организаторите от Виа Експо споделят, че събитието ще съдейства за внедряването и реализирането на иновативни екологични практики, които ще окажат положителен икономически ефект върху устойчивото развитие на целия регион. www.viaexpo.com

Top