РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 3, Май 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 3, 2010 > ВИА ЕкспоВИА Експо, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 3, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ВИА ЕкспоХоландският опит в управлението на водите и отпадъците, представен на международната конференция и изложба: „Разумно използване на енергията и водата за опазване на планетата” 3-5 юни 2010, НДК, София Съвременните технологии в третирането и пречистването на водите поставят Холандия във водещи позиции на международните пазари. Кралството е активен партньор на България в сферата на околната среда от години. Страната разполага с уникална структура за управление на отпадъците - над 80% от отпадъка се рециклира, а по-голямата част от остатъка се преработва за генериране на електрическа енергия. Предстоящият екологичен форум „Разумно използване на енергията и водата за опазване на планетата” поставя Холандия във фокус, поради нейния богат практически опит в прилагането на екологични модели и технологии. Участниците в събитието, обединяващо в своя формат изложба и конференция, ще се запознаят отблизо с продукти и услуги в областта на енергийната ефективност, водните ресурси, отпадъците и рециклирането. Събитието ще е място за създаване на успешни партньорства между представители на общините, експерти от съответните министерства, мениджъри, инвеститори, финансови институции, архитекти, строителни предприемачи и специалисти от всички браншове на икономиката. В рамките на изложбата Колективното участие на холандски фирми ще представи следните продукти и услуги: проектиране, изграждане на депа, третиране на отпадъци, технологии за рециклиране, производство на сметищен биогаз, компостери, иновативни системи за пречистване на отпадни води, устройства за намаляване на потреблението на водата, минерални бариери за ограничаване на резервоарни паркове, консултантски услуги в областта на екологията и енергийната ефективност. На конференцията лектори от Австрия, България, Белгия, Великобритания, Гърция, Испания, Норвегия, Холандия и Финландия ще споделят своя експертен опит и добри практики в областта на eнергийната ефективност, управлението на водните ресурси, отпадъци и рециклиране. По време на конференцията на сесията „Eнергийна ефективност” аудиторията ще научи за най-съвременните концепции за пасивните, интелигентните и активни къщи – как да се направят сградите по комфортни и здравословни, чрез организиране на вътрешната среда. Участниците ще имат възможността да се запознаят отблизо и с богатия опит на Холандия в управлението на отпадъците – два уоркшопа ще представят холандски проекти за управление на биологичните отпадъци и за регионалното сътрудничество на общините. Хр. Планитцер от регион Долна Австрия ще сподели австрийския опит в политиката на водното регулиране и добрите практики, а компанията Frost & Sullivan ще презентира технологии за пречистване на водите. Интерес ще предизвика темата „Адаптивният подход към климата за постигане на устойчиво развитие на водния сектор”. Тя ще представи нов метод за обработка на почвите, изискващ минимална работна ръка, водни ресурси и енергийни инсталационни мощности. Именно чрез прилагането на тези методи България може да развие биологичното земеделие като печеливш бизнес. Организаторите от Виа Експо са считат, че чуждестранният опит и добрите практики имат поле за реализация в България, в резултат на което ще се постигне положителен икономически ефект и ще се създадат по-добри условия за живот. Организатор: www.viaexpo

Top