РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 6, Септември 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 6, 2010 > ВИА ЕкспоВИА Експо, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ВИА ЕкспоМеждународeн екофорум 'Save the Planet' Управление на отпадъци и води, рециклиране, опазване на околната среда Въпреки икономическата криза Виа Експо успя да реализира първото издание на Международния екофорум "Save the Planet" и доказа, че проблемите във водния сектор и отпадъците могат да бъдат решени чрез обединени действия на бизнеса, институциите, браншовите организации, съчетани с прилагането на чуждия опит. Стив Морис от VCU Europe, Великобритания, подчерта, че определено темите на събитието са били много полезни, но същевременно предстои още много работа в тази насока. През 2011 година изложбата и конференцията ще се проведат в периода 13-15 април, София, паралелно на традиционния Международен конгрес и изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, което ще гарантира голям интерес от страна на специалисти не само от България, но и от региона на Югоизточна Европа. Каква е статистиката от 2010 г.? l 38 лектори от 11 страни, 218 делегати от 13 държави - 40 % мениджъри, 15 % експерти и еколози; l 22 партньори от България и чужбина подкрепиха събитието. l Колективно участие на фирми на Холандския павилион, организиран с подкрепата на Посолството на Кралство Холандия в България. Посетителите получиха информация за различните системи и технологии за преработка на отпадъци: компостиране, сортиране и депониране; рециклиране; услуги в областта на околната среда; технологии за възстановяване на замърсени почви и др. Форумът през 2011 Той ще се проведе с институционалната подкрепа на Министерството на околната среда и водите. Холандия, пионер в разработването на екологични технологии, ще бъде стратегически партньор на форума. Либерализацията на пазара, нарастващият обем на инвестициите, възможностите за създаването на публично-частни партньорства и не на последно място - поетите ангажименти на България пред Европа - поставят пред бизнеса нови перспективи. Организаторите ще включат актуални теми и ще разширят фокуса на акцентите в конферентната програма: всички етапи от управлението на различните видове отпадъци, рециклиране, замърсяване на почвите и въздуха, методологии и практики, иновации във водния сектор. Изложбата е ефективно средство за анализ на пазара, за създаване на нови партньорства и реализация на съвместни проекти. Търсейки начини за оптимизиране на ползите от участие, Виа Експо ще предложи на изложителите широк кръг от допълнителни услуги - една от които е предварително уговорени срещи между участниците и техни потенциални клиенти - мениджъри и специалисти от различни сектори, експерти от държавната и общинска администрация, браншови асоциации. От Виа Експо са убедени, че форумът ще бъде крачка напред за формиране на "зелена" политика и въвеждане на устойчиви модели, съобразени с ресурсите на страната ни и щадящи околната среда. За повече информация: www.viaexpo.com

Top