РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 1, Януари - Февруари 2011 > РЕКЛАМИ В Брой 1, 2011 > Виа ЕкспоВиа Експо, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 1, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Виа ЕкспоЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ & ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ 7-ми конгрес и изложба за Югоизточна Европа 13-15 април 2011 ИЕЦ, София Конгрес: 33 лектори от 17 държави. Изложба: Групови участия от Австрия, Германия, Китай, Полша и САЩ Министерство на околната среда Столична община Спонсори: Официален хотел: Организатор: www.viaexpo.com тел:/факс: 032/ 945 459

Top