РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 2, Април 2011 > РЕКЛАМИ В Брой 2, 2011 > Виа ЕкспоВиа Експо, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 2, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Виа ЕкспоВъзобновяема енергия и управление на отпадъци във фокуса на международно бизнес събитие Регионът на Югоизточна Европа е атрактивен пазар за развитието на зелените енергийни технологии и новите подходи за редуциране и оползотворяване на тоновете отпадъци. В периода 13-15 април в ИЕЦ София Виа Експо ще организира едно от най-значимите бизнес събития за енергийна ефективност, възобновяема енергия, отпадъци и рециклиране, чийто формат съчетава изложбена и конферентна част. В изявата ще се включат 96 лектори и 200 изложители от 30 държави. Трите дни ще бъдат наситени с демонстрации, презентации и интервюта с участниците, които ще бъдат излъчени по SolarPV.TV. Основни акценти в програмата на форумите Финансиране на проекти за ЕЕ и ВЕИ Структурните фондове и Програмата за развитие на селските райони за финансиране на проекти за ЕЕ и ВЕИ ще бъде разгледана от представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на земеделието и храните. Американската Ex-Im-Bank също е поканена да представи своята програма Solar Express като конкретен пример за финансиране на енергия от възобновяеми източници. Друга тема е насочена към начините за привличане на инвеститори чрез агресивни подходи за трансфер на ноу-хау от "соларно-богати" към "соларно-бедни" страни. Дискусията за Финансиране на проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници ще обсъди най-новите предизвикателства - законодателни и икономически - при увеличаване производството на енергия от възобновяеми енергийни източници - кои области са изключение от правилото? Как местните предприемачи могат да се конкурират с международните фирми и конкуренция ли са местните предприемачи на международните фирми? Енергийна ефективност и децентрализирано производство на енергия Дейвид Суит от Световен алианс за децентрализирана енергия (WADE), САЩ, ще направи глобален преглед на децентрализираните енергийни технологии, ползите и възможностите. От Белгийска платформа за пасивни къщи ще запознаят аудиторията с новия стандарт за пасивни къщи в Белгия, който от 2015 г. ще е задължителен за всички сгради. Ще се представят примери за строителство на подобен род къщи, характеризиращи се с по-ниска себестойност от стандартните. Енергия от отпадъци Технологията за производство на енергия от отпадъци се характеризира с екологично третиране и получаване на енергия при ниски нива на въглеродни емисии. Ще бъдат показани реализирани проекти на заводи и как общините могат да се възползват от тези възможности. Сметищата в процес на възстановяване са неизползваеми за 15-20 години, но в Германия са намерили начин как да ги превърнат в устойчиви електроцентрали. Технологичният институт на Токио ще представи интегрирани технологии за конвертиране на ресурси от твърди отпадъци и биомаса в енергийни ресурси. Електричество от ВЕИ и Интелигентни мрежи В сесията ще има презентации на REC Solar Германия, Gamesa, Vestas, GE Energy и др. Ролф Адам, директор на Cisco, ще направи анализ на ИКТ подхода при архитектурата на интелигентните мрежи. В основата на интелигентните мрежи е интеграцията на данните за производство, пренос, разпределение и компонентите на клиентите на електрическата мрежа. Този нов тип мрежи осигуряват по-добра видимост, контрол на захранването и ниска цена. Управление на отпадъци Постоянното нарастване на отпадъците изисква разработването и прилагането на нови подходи, при които те се третират като ценни ресурси. В рамките на сесията ще се представят лектори от 11 държави като Австрия, Великобритания, Германия, Италия, Словения, Холандия и др. Рециклиране Ще бъдат разгледани нови технологии за рециклиране на телевизионни монитори, скрап от гуми и плоско стъкло. Интересна тема е инициативата за рециклиране на фотоволтаични модули в края на техния експлотационен период. Solar Balkans 2011 Форумът ще разкрие възможностите за инвестиции за производство на фотоволтаични компоненти в региона на Югоизточна Европа. Как и защо общините могат да спечелят от развитието на ВEИ Препоръки на българските асоциации в бранша: • БГВЕА: Общините и проектите за възобновяема енергия - ползи и модели за сътрудничество • СПЕЕ БГ: Възможностите на общините да развиват проекти по внедряване на ВЕИ в обществени сгради и частни домове • АПЕЕ: 100% енергийно независими общини до 2020 г. • Възобновяемите източници - бизнес или задължения - Костадинка Тодорова Семинар "Нисковъглеродни общини - кметовете имат възможности" - тенденции, проблеми и постижения в енергийната политика на местно ниво в Централна и Източна Европа за постигане на интелигентна градска инфраструктура и нисковъглеродна икономика. Посочват иновативни начини за финансиране на енергийни проекти и как да се ангажира частният сектор. Обучителен семинар "ЕС и Енергийните въпроси" - енергийна ефективност, национален енергиен план, енергиен мениджмънт, възможности за финансиране на проекти на европейските общини. Съорганизатори: European Integra-tion: Regional Competitiveness Foundation и Българска асоциация по електротехника и електроника За повече информация: www.viaexpo.com

Top