РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Виа Експо, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 8, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Виа ЕкспоТЕХНОЛОГИИ, СЪЗДАДЕНИ С МИСЪЛ ЗА БЪДЕЩЕТО Експерти от Световната банка призовават в своя последен доклад да се вземат спешни мерки за спирането на глобалното затопляне чрез пренасочване на колосалната сума от 1 трилион долара субсидии за изкопаеми горива към “зелена инфраструктура”. Югоизточна Европа вече става част от трансформацията на световната икономика. Страните от региона инвестират в модерни зелени технологии, които са необходимо условие за постигане на амбициозните цели в областта на екологията и за подобряване на качеството на живот. Ежегодният Форум и изложба за Югоизточна Европа ще представи настоящото състояние и очертае бъдещите възможности за устойчивото развитие. Събитието ще се организира от Виа Експо от 29-ти до 31-ви май 2013 г. в ИЕЦ. Няколко са горещите акценти: интелигенти сгради, енергийна ефективност, възобновяема енергия и управление на отпадъци. Промените в европейското законодателство насърчават бизнеса и местните администрации да прилагат нови решения и да реализират публично-частни партньорства. Директива за енергийна ефективност задължава страните членки на ЕС ежегодно да ремонтират до 3 процента от обществените си сгради, енергийните компании – да спестяват чрез мерки за енергийна ефективност, а големите предприятия на всеки три години – да правят енергиен одит. Изискването от 2021 г. всички нови сгради да са с почти нулево енергийно потребление ще бъде тест за синергията между мерките за енергийна ефективност и използването на възобновяема енергия. Предстоят и съществени инвестиции в т. н. умни мрежи, които ще управляват децентрализираното производство на зелената енергия. България ще трябва да рециклира 50 % от битовите и 70 % от строителните отпадъци до 2020 г., а от догодина всички общини ще отделят в бюджетите си средства за изграждане на площадки за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци. Тези мерки ще “спасяват” все повече боклуци от сметищата и те ще се превръщат в нови ресурси или енергия. Какви ще бъдат акцентите на Форума и изложбата за Югоизточна Европа? - Австрия е страна партньор на изложбата за енергийна ефективност и възобновяема енергия. - Австрийски и Италиански павилиони - За първи път ще има Унгарско национално участие - Smart Buildings e eдинственото специализирано събитие в България. То ще обхване секторите сградна автоматизация и мениджмънт. Концепцията за интелигентни сгради бързо набира популярност в Югоизточна Европа – те са високоефективни, икономични и комфортни. - Сградно-интегрираните фотоволтаици (BIPV) се идентифицират като един растящ пазарен сегмент. Ограничените площи за изграждане на паркове и намаляването на изкупните цени увеличи търсенето на соларните елементи, които безпроблемно се интегрират в “обвивката” на сградите. - Автономните фотоволтаични системи. Г-н Ангел Вучев, проектант във фирма ЕС-3, участник в изложбата, оценява покривните ФВЕЦ като “логическото бъдеще на енергетиката”. Според него за постигане на максимална ефективност, производството на ел. енергия трябва да бъде изнесено при самия консуматор, което елиминира претоварването на мрежата и загубите по нея. - Интересна конферентна програма с участието на водещи лектори от над 18 държави. Организатор: Виа Експо www.viaexpo.com

Top