РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Виа Експо, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 3, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Виа ЕкспоИЗЛОЖБА И ФОРУМ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКИВНОСТ, ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ, ИНТЕЛИГЕНТНИ СГРАДИ И АСАНСЬОРИ От 29-ти до 31-ви май в ИЕЦ, в София ще се проведат Изложбата и форумът за Югоизточна Европа. Организаторите от Виа Експо отчитат силен интерес от страна на чуждестранни компании към нашия пазар, като 47 % от изложителите са компании от 16 държави. Изявата ще представи напредъка по отношение на прилагане на екологични решения и бъдещите перспективи за устойчивото развитие на целия регион. Тя ще бъде открита от Райнер Хенрихс-Ралвс от Европейския съвет за възобновяема енергия, който подчертава, че държавите членки на ЕС трябва да се подготвят за следващата амбициозна цел - 45 % дял на ВЕИ до 2030 г. Соларните технологии отново имат най-силно присъствие на експозиционната площ, като през 2011 г. те завоюваха 50 % от новоинсталираните мощности в световен мащаб. Последните тенденции са свързани с процеси на децентрализация в соларната индустрия - производството на слънчевата енергия се изнася в максимална близост до потреблението. Това определя и повишаването на интереса към сградноинтегрираните PV системи и хибридни системи за off-grid приложения, които ще бъдат показани от Чепъков, ЕС-3, Соларентърпрайз, Екоел, FVG Energy и др. Astronergy / Chint Solar е китайска компания, специализирана в областта на научните изследвания, развитието и производството на монокристални и поликристални клетки и модули висока производителност. Друг участник е Eurosol, доставчик на едро на фотоволтаични модули, инвертори и др. соларни компоненти, като през 2011 г. получава RAL отличие за качеството на изпълнение на фотоволтаични централи (RAL GZ 966) от Германския институт за качеството и сертифициране. Сред изложителите Krannich Solar, Solar Ways, Solarmax (Sputnik Engineering), Luxim и др., които предлагат голямо разнообразие от фотоволтаични системи и компоненти. 3К ще демонстрира соларни водни помпи за бита, селското стопанство и индустрията. Сред изложбените експонати ще бъдат токозахранващи системи и решения за мълниезащита на Лема Трейдинг, Парадайс Електрик Консулт и Интернешенъл Пауър Съплай. Новостите в хидроенергетиката ще бъдат представени от Global Hydro Energy и Cink Hydro – Energy - доставчици на турбини Пелтон, Франсис и Каплан, както и технологии за оползотворяване на водната енергия. Филтър предлага висококачествени енергийни решения за индустрията, включително и газови когенератори, котли, оборудване за топлоцентрали, ТЕЦ, водоподготвителни инсталации и охладителни кули. Филкаб, традиционен участник в изложбата, има широка продуктова гама от кабелни изделия, електроапарати и средства за автоматизация, осветителни тела, електроинсталационни материали, фотоволтаични модули и свързаните с тях носещи конструкции, инверторни станции и конектори. Голям брой изложители, работещи в областта на био енергията, ще се включат в тазгодишното издание на изложбата. Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik, Amandus Kahl, Richard Kablitz & Mitthof, Binowa, Biogest Energie- und Wassertechnik ще представят инсталации за биогорива. Херц Арматура, участник на Австрийския павилион, е производител на фитинги и арматура за отоплителни и охладителни инсталации, а така също и на икономични, ефективни и природосъобразни отоплителни системи - котли за биомаса - дървесен чипс, пелети и цели дърва, термопомпени и соларни инсталации. Повишаването на енергийната ефективност е един от приоритетите в енергийната ни политика. Сградите, като едни от най-големите консуматори, имат редица възможности за намаляването на енергийното потребление чрез инвестиции в интелигентни решения. Тазгодишното издание акцентира върху новостите в областта на сградната автоматизация и асансьорните съоръжения. Ентел ще представи малки осветителни уредби, изградени на принципа на астрономичен часовник, енергоспестяващи светодиодни осветители, компоненти за осветление, електротабла и електромери. Солармия ще покаже иновативно LED осветление, отличаващо се с 50 % по-голяма икономичност. Интериорно, екстериорно, ефектно и аварийно осветление ще видим от Lumitron. Фирмата дистрибутира енергоефективни LED лампи TOSHIBA и CITIZEN – Япония и интелигентната система за управление и контрол Helvar. ЛидерЛайт България, част от консорциума Инкотекс Груп, произвежда богата гама от електронни изделия – електромери и системи за отчитане на ел. консумацията, дисплеи, LED осветление. Фирмата е сред одобрените доставчици по Програмата за енергийна ефективност и зелена икономика. Посетителите ще се запознаят с решенията от Умен Дом, компания, която работи активно в сектора на технологиите за домашна и сградна автоматизация. Пестим енергия е официален представител за България на инфрачервените отоплителни панели InfraHEAT и дистрибутор на системи за безжично управление с интелигентни термостати и инфрачервени уреди MO.EL за отопление на външни площи. Сред изложителите ще бъде и Техем Сървисис - лидер в енергийните услуги за ефективно използване на енергия и вода. Фирмата предлага интелигентни уреди - радиоразпределители и радиоводомери, които позволяват да се прави точно дялово разпределение. Английската фирма Siemon е специализирана в проектирането и предоставянето на решения за висококачествено мрежово окабеляване и услуги за интелигентни сгради и центрове за данни. Базирана в САЩ, с продажби в световен мащаб в повече от 100 страни, тя предлага цялостен пакет от кабелни системи от медни и оптични влакна, шкафове, стелажи и интелигентни решения за управление на инфраструктурата. Рейтекс Инженеринг проектира, изгражда и поддържа интегрирани системи за сигурност и комуникации, системи за домашна и сградна автоматизация, управление и дистанционен мониторинг. Тя разработва набор от електронни изделия, софтуер и фърмуер за тях. Черноморският Енергиен Клъстер е организация, работеща за намаляване на енергийнoто потребление, за популяризиране на възобновяемите енергийни източници, за устойчиво развитие и ефективно управление на енергията и за намаляване емисиите на въглероден двуокис в Черноморския регион. За първи път участие в изложбата ще вземе австрийската компания Ziehl-Abegg, която има повече от 100 години опит и произвежда аксиални и центробежни вентилатори с правотокова и с електронно комутационна технология, както и на двигатели с контролни функции. Вентилаторите на Ziehl-Abegg се използват за отопление и охлаждане и намират приложение в най-различни области - от традиционните оранжерии до съвременното железопътно строителство. Лифком е най-големият производител на асансьорни уредби и всякакъв вид повдигателни устройства, както и доставчик на ескалатори и на инвалидни платформи. Участие в изложбата ще вземат Пролифт и Трез, които са специализирани в инженеринг на подобен род съоръжения. Тераком има редица реализирани проекти в области като автоматизация, кабелна телевизия, радио релейни линии, измервателни системи, безжични комуникации, индустриален мониторинг и контрол, системи за контрол на достъпа. Електронно оборудване за асансьори за контрол на достъпа е част от продуктовото портфолио на компанията. Лекторите в паралелния форум ще запознаят участниците с теми, свързани с интелигентните сградни решения, финансови и законодателни условия за стумилуране изграждането на сгради с почти нулево енергийно потреблени и сградноинтегрираните фотоволтаици, които станаха неделима част от архитектурната естетика. За повече информация: Виа Експо – www.viaexpo.com

Top