Видеокамери специално изпълнение

Начало > Сигурност > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 6, 2010

Видеонаблюдение в потенциално експлозивна атмосфера и среда
с висока влажност

     Мониторингът на взривоопасни процеси в промишлеността и в екстремни работни условия изисква използването на специални средства за видеонаблюдение. Камерите трябва да притежават ATEX сертификат съгласно действащите у нас международни нормативни документи, както и да имат съответната степен на защита (IP). Подборът им се извършва на базата на изискваните технически показатели и характеристиките на конкретното приложение. Обект на настоящата статия са видовете камери специално изпълнение и класификацията на помещенията и откритите зони, в които те най-често се използват.

Камери за приложение в експлозивно опасна атмосфера
АТЕХ сертифицираните видеокамери са предназначени за бази с потенциално експлозивна среда като газо- и нефтохранилища, химически и фармацевтични предприятия, нефтопреработвателни предприятия и рафинерии, предприятия за изкуствени торове, циментопроизводство, миннодобивни предприятия, складове за взривоопасни вещества и други.
Сред основните характеристики на съвременните модели взривозащитени камери са здравият корпус от неръждаема стомана или алуминий и PTZ (Pan, Tilt and Zoom) функциите, при които въртенето е на 360°, а наклонът на 320°. Повечето модели разполагат с 36х оптично увеличение, механичен инфрачервен филтър и степен на защита IP66, IP67 или IP68. Устойчиви са на температура на околната среда от –20 °С до
+60 °С. Вариантите по отношение на захранването са 12V DC/ 24V AC, а извън взривоопасната среда е възможно 230V или други. Комуникацията се осъществява по коаксиален кабел, Ethernet или Internet в зависимост от вида на камерата.

Видове ATEX камери
Камерите специално изпълнение за взривоопасни среди могат да бъдат аналогови, цифрови, мрежови (базирани на IP комуникации) или термовизионни (мониторират температурата и състоянието на оборудването в реално време). Най-новото техническо решение в областта са мрежовите ATEX камери. С тяхна помощ производственият процес може да се наблюдава в реално време чрез стандартен уеб браузер от всяка точка на света. Изображението, получено от тях, е изцяло цифрово и се предава през мрежата (LAN/ WAN/ Internet/ GPRS и 3G) с гарантирано отсъствие на загуби по трасето и висококачествено изображение. Охранителните системи, използващи IP камери, са лесни за инсталация и поддръжка и практически предлагат неограничени възможности на клиентски настройки. По този начин може да се създаде максимално адекватна за конкретното приложение система за сигурност. IP камерите лесно се интегрират в сложни системи, но също така могат да функционират и като самостоятелни решения в системи за видеонаблюдение.
Видеокамерите за взривоопасни среди могат да бъдат снабдени със специални кожуси. Обикновено взривозащитените кожуси са изработени изцяло от неръждаема стомана или алуминий, и имат степен на защита IP65 - IP68. Подходящи са за работа при температура до 400 °С. Притежават възможност за течно охлаждане и самопочистване на предното стъкло с чистачка.
ATEX камерите се инсталират в помещения с потенциално експлозивна среда, които нормативно се класифицират в пет класа в зависимост от степента на взривоопасност.

Класове взривоопасни помещения и съоръжения
Според сега действащите противопожарно-строителни норми (ПСТН), към взривоопасните помещения се отнасят зоните в помещения и външни съоръжения, в които в зависимост от технологичния процес могат да се образуват взривоопасни смеси.
Ако концентрацията на взривоопасната смес е по-голяма или равна на 5% от свободния обем на помещението, за взривоопасна зона се приема целият обем на помещението. В случай че концентрацията на  взривоопасната смес е по-малка от 5% от свободния обем на помещението, взривоопасна е зоната в границите до 5 m хоризонтално и вертикално разстояние от технологичното съоръжение, което изпуска горими газове или пари на леснозапалими течности. Пространството в помещението извън взривоопасната зона е невзривоопасно по отношение на електросъоръженията. Съгласно ПСТН, взривоопасните зони в помещенията и външните съоръжения се разделят на класове.

Взривоопасните зони
се класифицират съгласно Европейския стандарт EN50014 по следния начин.
l Зона 0 - пространство, в което взривоопасна атмосфера присъства постоянно или за дълго време.
l Зона 1 - пространство, в което взривоопасна атмосфера е възможно да се намира при нормална работа.
l Зона 2 - пространство, в което при нормална работа взривоопасна атмосфера присъства много рядко. Ако все пак тя присъства, съществува само за кратко време. Зона 2 често се описва като “слабо опасна” или “далеч от опасната” зона.
В Зони 0 и 1 могат да се използват само видеокамери със Сертификат за съответствие или EC тип Сертификат за преглед. Обаче в Зона 0 трябва да има само оборудване за наблюдение, изрично одобрено за тази цел. В Зона 2 могат да се използват камери, които отговарят на основните изисквания за здравна защита и безопасност на Директива 94/9/EC, както и които имат Декларация за съответствие от производителя. Разбира се, сертифицираните средства за видеонаблюдение за използване в Зони 0 и 1 също биха могли да се използват в Зона 2.

Сертифициране на видеокамерите
В потенциално взривоопасните атмосфери се допуска използването само на одобрени и съответно, маркирани камери за видеонаблюдение. При предлагането им на пазара се прилагат паралелно двете настоящи европейски директиви - EC декларация за съответствие от производителя (94/9/EC) и CE маркировка за съответствие. CE маркировката на оборудването потвърждава, че то е проектирано и произведено в съответствие с всички приложими Директиви на ЕС. Придружаващата ги писмена декларация за съответствие потвърждава, че продуктът отговаря на изискванията и процедурите за оценка, специфицирани в Директивите на Европейския съюз.
Сертификатите от оторизирани органи се признават в целия Европейски съюз, а освен това много изпитателни организации са сключили двустранни споразумения с други национални изпитателни организации извън EC, регулиращи признаването на резултатите от изпитанията.

Камери за работа в екстремни условия
Сред камерите специално изпълнение се нареждат и тези за работа в екстремни условия. Предназначени са за корозивни среди, пристанища, крайбрежна инфраструктура, портове, промишлени хладилни инсталации (преработка на хранителни продукти, нефтохимическа промишленост, миннодобивни и фармацевтични предприятия, подводни инсталации и други.
Този тип камери се изработват с висока прецизност специално за най-тежките условия на работа. Конструкцията на най-съвременните модели е херметична и е изработена от лят алуминий без съдържание на мед; от инжекционно лят найлон; алуминий с дебелина 6 мм и от неръждаема стомана, за да могат да издържат и в най-суровите среди и условия. В конструкцията е вградено плоско обзорно прозорче с опция за самопочистване на обектива.
Сред характеристиките на камерите са още пълният и непрекъснат ротационен панорамен обзор на 360° и контролът на наклона в диапазон от 320°.
Най-новите модели разполагат с набор от опции за протоколи за работа и са съвместими с всички водещи системи за контрол. Предлагат и опция за IP интеграция с използването на системи от рода на BVMS и ViDOS.

Степените на защита на камерите
за работа в екстремни среди обикновено са IP66, IP67 или IP68, в зависимост от конкретните приложения. Както е известно, абревиатурата IP идва от Ingress Protection и означава, че камерите са подсигурени с различни степени на защита, гарантиращи надеждната им работа на открито или в помещения с различна степен на влажност. IP маркировката е ключова за камерите специално изпълнение и е свидетелство за степента на защита на съответното средство за видеонаблюдение. На практика, тя определя доколко добра е защитата на корпуса на камерата. Първото число от абревиатурата показва степента на защита срещу проникване на частици или чужди тела като инструменти, прах и др. Второто число се отнася за защитата срещу проникване на течности. Градацията на числото за защита от прах и чужди тела започва от 0 (никаква защита) и стига до 6 (максимална защита). Съответно, тази за течности е от 0 до 8. Логиката в осигуряването на сигурност срещу проникването на вода е аналогична. Най-високата възможна степен на защита е IP68, което означава пълна защита срещу прах и възможност за потапяне под вода при високо налягане, и то за дълъг период от време.

Източник снимки: Avision, Bosch, Samsung.


Вижте още от СигурностTop