РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ВИФИ България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ВИФИ БългарияМеждународна сертифицираща
програма Европейски
енергиен мениджър - ЕУРЕМ

Сертифициращо обучение Фасилити мениджмънт

Европейският лидер
в областта на техническите обучения

MBA програма
Business Management към FH Burgenland,
Австрия

Сертифициращ курс по Електромобилност

WIFI Bulgaria,
тренинг център
София
ул. Николай Лилиев 13-15,
W: www.wifi-bg.bg
E: office@wifi-bg.bg
T: +359 2 421 90 47


Top