РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > СПЕЦИАЛEН БРОЙ: Автомобилостроене в България, септември 2016 > РЕКЛАМИ В СПЕЦИАЛEН БРОЙ: Автомобилостроене в България, 2016 > ВИФИ БългарияВИФИ България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - СПЕЦИАЛEН БРОЙ: Автомобилостроене в България, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ВИФИ БългарияWIFI е европейският лидър в областта на техническите обучения по енергийна ефективност, енергиен и фасилити мениджмънт. Като част от Стопанската камара на Австрия и един от най-големите обучителни институти в Европа – WIFI International Network, WIFI Bulgaria е Вашият надежден партньор за допълнителна квалификация и професионално развитие,  с повече от 70 години опит в областта на обученията.


WIFI Bulgaria предлага:
•    Обучителни програми с бизнес насоченост – финанси, маркетинг, счетоводство, човешки ресурси
•    Обучителни програми, свързани със социални компетенции – презентационни умения, управление на конфликти, управление на стреса и т.н.
•    Специализирани обучения - енергиен и фасилити мениджмънт, MSOffice® продукти, коучинг и менторство, StudyVisits и B2B Meeting в Австрия, ECDL® и т.н.

WIFI Bulgaria осигурява международно признат сертификат за всеки завършил WIFI обучителен курс!

WIFI BULGARIA
1421 София, ул. Вежен 27
Т: + 359 2 421 90 47; М: +359 882 983 666, +359 882 610 389, +359 886 125 452
Е: office@wifi-bg.bg, I: www.wifi-bg.bg   


Top