ВИК-Инвест партньор на REHAU

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 7, 2006

От септември ВИК-Инвест разшири дейността си с инженерингова услуга, включваща внедряване на системата за безизкопно саниране на тръбопроводи RAULINER на REHAU, съобщи за сп. Инженеринг ревю Васил Костов, управител на ВИК-Инвест. "Водопроводната мрежа в страната е в лошо състояние. Много от водопроводите са изградени от азбесто-циментови тръби, наричани етернитови, които са много стари. Азбестът е доказано опасен за човешкото здраве. Също така е известно, че загубите във водопроводната мрежа са огромни", коментира г-н Костов. "Технологията RAULINER разкрива големи възможности за удължаване живота на тръбопроводите - най-малко 100 години, отстранява опасността за здравето на хората, отпада необходимостта от изкопи, а от там и от спиране на движението по улиците при санирането на тръбопроводите. Технологията би могла да се използва и за саниране на канализационни тръби. Голяма част от каналите минават под асфалтови пътища, чието разкопаване и възстановяване е свързано с много загуби и затруднения", допълва г-н Костов. Типична приложна област на системата RAULINER е промишлеността, където съществуват водопроводни и канализационни мрежи, достъпът до които е силно затруднен, заявяват от ВИК-Инвест. "Специално за промишлени приложения REHAU произвежда тръба със специално покритие RAUSISTO, което се отличава с по-висока износоустойчивост от гледжосаните каменинови тръби", заявяват от ВИК Инвест.



Ключови думи: REHAU, REHAU, REHAU



Top