ВиК конференция обсъди проблеми в сектора

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 2, 2006

На 22 и 23 февруари се проведе традиционната научно-практическа конференция "Технологии и управление на качеството на водите в България". По традиция събитието бе придружено от семинар, посветен на предизвикателствата пред навлизането на частния сектор във ВиК услугите у нас. В рамките на конференцията бе организирана и изложба, в която фирми, работещи във ВиК сектора, показаха продукти и технически решения. За първи път в многогодишната си история, събитието бе организирано от Българска асоциация по водите, правоприемник на обединилите се наскоро Българска национална асоциация по качество на водите и и Българска асоциация по водоснабдяване и канализация. В програмата на семинара бяха включени лекции, посветени на проблемите със собствеността и управлението на ВиК системите, новите промени в нормативната уредба на ВиК услугите в България, възможностите за модернизиране на водния сектор в страната и др.
Top