РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Вило България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специално: ВиК ИНФРАСТРУКТУРА, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Вило БългарияВило предлага високоефективни решения в различни области WILO SE (ВИЛО ЕВРОПЕЙСКО ДРУЖЕСТВО) е производител на висококачествените немски помпи WILO. Фирмата е със седалище и адрес на управление Германия, Дортмунд.. WILO SE е един от водещите производители на помпи, помпени системи за отопление, климатизация, водоснабдяване, отпадни и дренажни води, с над 140 годишна история и е петия в света производител на водни помпи. Оборотът на фирмата за 2011 г. е 1084 млн. евро Фирмата има 12 завода и 72 дъщерни фирми в света, една от които е Вило България ЕООД, която е основана през aвгуст 2000 г. От 2002 г. фирма Вило България ЕООД е един от основните доставчици на помпи и помпени системи за водоснабдяване в повечето ВиК дружества в страната, на помпи за новите абонатни станции на Топлофикация София ЕАД и на 90% от помпите на топлофикационните дружества в страната. Фирмата разполага с 22 сервизни бази в страната, централен офис в София и 3 регионални офиса. Вило България ЕООД разполага и със складова база. Но стига само сухи факти. Основната ни цел е да предложим върхова технология и професионализъм в производството и приложението на висококачествени помпи и помпени системи за отопление и климатизация, водоснабдяване и отводняване. В тази връзка за последните няколко години фирмата предлага високоефективни решения в различни области. В областта на водоснабдяването – новата оптимизирана Helix Excel V, с 3D изпълнение на работното колело, повишаващо КПД на помпения агрегат до 10% и мотор с ефективност над изискванията за IE4. В областта на отводняването – новото работно колело SOLID, позволяващо обединяването в едно на високото КПД на работния агрегат и високата експлоатационна сигурност, заради оптимизираната си незадръстваща се хидравлика. Не на последно място, имайки предвид, че едни от основните консуматори на ел. енергия в ПСОВ са миксерите, Вило инвестира в развойна дейност и в момента предлага на пазара най-ефективните миксери с най-ниска консумирана мощност спрямо подадената сила на потока. Спецификата на хидравликата отдавна е показала, че ефективността е в пряка зависимост от диаметъра и оборотите на миксера – т. е. колкото е по-голям диаметърът на лопатките, толкова и КПД расте. Към момента миксерите с диаметър на лопатките от 2600 мм са с най-големия диаметър и нито един друг производител не може да предостави такъв тип бавно оборотни миксери, работещи с висока експлоатационна надеждност.

Top