Винарна Орбелус планира инвестиции в съвременни бутилиращи и опаковащи машини

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 7, 2014

Винарна Орбелус планира инвестиции в съвременни бутилиращи и опаковащи машини

ПОДОБНИ СТАТИИ

Фирмата Биоагрофудс 2000 ООД – София е създадена през 2000 г. с предмет на дейност производство, преработка и реализация на земеделска, преди всичко, биологична продукция. Същинската си дейност започва през 2006 г., когато са създадени първите декари лозя.
Проектът „Орбелус”, реализиран от Биоагрофудс 2000, води началото си именно от 2000 г. и се състои в създаването на предприятие за биолозарство и стартиране на същинското винопроизводство.

Предприятие за биолозарство
„Създадохме лозови насаждения от около 20 ха, отговарящи от момента на засаждането им на всички изисквания на българското и европейско законодателство, съответно на добрите практики, за биоземеделие (производство на ограничено количество грозде – до 500 кг от дка, от сертифицирани за биоземеделие лозя, които не се пръскат с химикали, не се торят с изкуствени торове и почвата, растенията и реколтата се сертифицират всяка година”, разказват от дружеството.

През април 2014 г. са засадени допълнително 52 дка бели и червени винени сортове – местни (Сандански мискет, Мелник 55, Рубин), френски (Сира и Каберне Совиньон) и гръцки - Асиртико. Така общата площ на притежаваните от дружеството собствени лозя става 248 дка.
От компанията допълват, че в съответствие с нуждите и производствените перспективи в хода на следващите 2-5 години ще бъдат засадени още около 50-70 дка с перспектива за приключване на лозята със собствено грозде при достигане на около 300-320 дка.

„Гроздовите насаждения са разположени в изключително благоприятен за лозарство регион (Мелнишко), не са съсредоточени в един или два масива, а с цел съхраняване и подобряване на тероарните качества и диверсификация на риска от неблагоприятна реколта, са разпределени в землищата на четири села – Капатово, Хърсово, Кромидово и Марикостиново и са на брой 24 самостоятелни лозя.

Винопроизводство
Производството на вино от биогрозде, представляващо специфичен вид винопроизводство, започва през 2009 г. Производството до момента се осъществява на ишлеме, като се ползват производствените възможности, мощност и консултации на Дамяница АД. Предвид специфичния характер на производството, то се осъществява с участието и под контрола на двама технолози – представители на Биоагрофудс 2000 и на Дамяница, съответно под стриктните наблюдение и контрол на сертифициращата организация.

След приемане на регламент на ЕС за изискванията и условията, на които следва да отговаря категорията вина "биовино", дружеството Биоагрофудс 2000 спазва изискванията и има сертификат за производство и разпространение на биовино.
В продажба са пуснати вината от реколта 2012 и 2013 г. Те се произвеждат и продават с етикет и сертификат за биовино, което е различно от вино, произведено от биогрозде.

Създаване на собствена винарна
В съответствие с първоначалната идея и за гарантиране на биологичния характер на винопроизводството и завършване на технологичния цикъл от земята до процеса като следващ етап бе изградена собствена винарна, съответстваща на всички изисквания за съвременно винифициране и с цел ползването и за винен туризъм.

Винарната е разположена на хълм до с. Кромидово, община Петрич, на площ от 10 дка, с РЗП 1263 кв. м. Разполага със съвременно оборудване за производство на качествено вино, включително 10 ротиращи френски дъбови бъчви с обем по 500 л и 80 дъбови френски барици от по 225 литра за отлежаване”, информират от Биоагрофудс 2000.

Винарната е проектирана и изпълнена като специфичен производствен актив с максимален капацитет от 130 ха бутилки годишно (в съответствие с идеята за производство на вино само от собствено грозде, съответстващо на стандартите за биовино и от изключително качество).

Изборът на производствено оборудване
е продиктуван основно от изискването за предлагане на модерни, енерегоспестяващи мощности, позволяващи производството на висококачествена продукция. Основните фирми доставчици са: Родина - Хасково - за технологични съоръжения, винификатори, депозитни резервоари, измервателни устройства; Симей - за доставка на технологично оборудване; Сермия и Енофранс - за доставка на френски ротиращи бъчви и барици за отлежаване; Пингвин - за хладилно оборудване; Димекс Лифт - за повдигателни съоръжения; Дионис - Елена - за лабораторно оборудване; Интермашинекс - за доставка на помпи и допълнително оборудване”, дават детайли относно технологиите от компанията.

„С цел оптимизиране на процесите и повишаване на енергийната ефективност архитектурният проект е разработен и строителството е извършено така, че първият етаж на сградата е вкопан в земята, което позволява отлежаването и съзряването на вината да се извършват при постоянна температура и с минимално натоварване на хладилните мощности.

Предвиждаме в близко бъдеще дооборудване на винарната със съвременни бутилиращи и опаковащи машини, както и изграждане на енергопроизвеждащи фотоволтаични съоръжения на построените вече сгради и конструкции”, заявяват в заключение те.

ЕКСКЛУЗИВНО
Top