Високи технологии в складовото стопанство

АвтоматизацияФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 4/2019 • 04.07.2019

Високи технологии в складовото стопанство | Инженеринг ревю, снимка 1

 

В днешните времена на засилена външна и вътрешна конкуренция, силен ценови натиск, сложни нормативни изисквания и необходимост от все по-голяма гъвкавост на бизнеса, ефективността на процесите е основен фактор за успех. От гледна точка на складовите процеси това налага по-висока степен на автоматизация, повишаване на прецизността и производителността на персонала.


Внедряването на специализирани софтуерни решения, работещи с мобилни терминали с баркод скенери, безспорно подобрява организацията на склада, но невинаги е достатъчно за посрещане на съвременните предизвикателства.
ИФД Инженеринг Джойнт Венчър представя няколко специализирани високотехнологични решения, които спомагат за снижаването на разходите за обслужване на складовото стопанство.

 

Автоматизиран складов транспорт

Една от възможностите за повишаване на производителността е прилагането на автоматизирани транспортни средства, които работят без човешко участие. В зависимост от интензивността на вътрешноскладовия транспорт тук са приложими различни решения, като се започне от електрокари без водач, транспортиращи палети в определени зони, и се стигне до изцяло роботизирани стелажни складове за палети, дребни детайли или кашони. Тези системи водят не само до намаляване на разходите за труд, но спомагат и за "уплътняване" на склада, защото дават възможност за значително увеличаване на нивата на стелажите.

Съвместно с нашите партньори, производители на складово оборудване, ние търсим най-изгодните складово-транспортни решения за всеки конкретен проект и ги интегрираме в своя WMS продукт - софтуерна система за складово управление.

Засега не всички процеси в склада подлежат на автоматизиране до такава степен, че да работят без хора. Следващите решения, интегрирани в нашата WMS система, са предназначени за повишаване производителността и прецизността на складовия персонал.

 

Гласово управление

Системите с гласово управление се прилагат основно при изписване на стока за клиентски поръчки. Предимството им е, че операторът носи мобилния терминал на кръста, получава инструкциите през слушалки и управлява приложението с гласови съобщения и команди. По този начин неговите очи са напълно свободни, за да се съсредоточи върху стоките, които манипулира с двете си свободни ръце, без постоянно в тях да се "мотае" баркод терминалът с клавиатура или сензорен екран.

Разработеното от нас Pick by Voice приложение ползва гласовата библиотека на Google и работи на обикновен мобилен терминал с операционна система Android, което дава на клиентите ни значително ценово предимство спрямо други специализирани гласови решения.

Един от примерите за приложение е склад за търговия с тютюневи изделия, който от месец май тази година изпълнява новата директива на ЕС за проследяване на изделията по цялата верига. Благодарение на нашето приложение в съчетание с малки безжични скенери, носени на пръста, става възможна регистрацията на всяка една опаковка по време на вземането й от стелажа. Проверката за коректност на взетия артикул на практика елиминира рекламациите поради грешки на операторите и прави излишен контрола на поръчките при опаковане.

 

Стелажи със светлинна индикация

За повишаване на прецизността и производителността на персонала в складове с много широка номенклатура, където не е гарантирано означението на стоките с баркод, се прилагат така наречените Put to Light или Pick by Light системи със светлинна индикация на всяка стелажна клетка. Светват лампите на клетките, от които трябва да се вземе изделие, а на малък дисплей до светещия бутон се изписва количеството и при необходимост - друга информация. Операторът потвърждава изписването на зададеното количество с натискане на бутона, който изгасва.

Светлинни решения се прилагат предимно от клиентите ни в автомобилната индустрия, където се борави с огромна номенклатура от приличащи си външно части, които е необходимо да се доставят безпогрешно и точно навреме до производствената линия.
Доскоро системите със светлинна индикация бяха сравнително скъпи поради големия брой дисплеи, които трябва да се монтират и окабелят, но напоследък се появяват и по-достъпни безжични решения.

 

RFID технологии

RFID технологиите заместват баркода в много случаи. Тяхно предимство е, че позволяват масово четене и регистриране на продуктови кодове, партидни и серийни номера и друга информация без пряк оптически контакт с етикета. Естествено и тук трябва добре да се прецени доколко са приложими в конкретните процеси и дали по-високата цена на таговете се рентира.

 


 

 

ИФД Инженеринг Джойнт Венчър ООД
1612 София, ул. Ами Буе 84, ет. 6
тел. 02 439 82 61, sales_ifd@ifd-sofia.com

www.ifd-sofia.com

 

 


Вижте още от Автоматизация


Фирмени публикации на ИФД Инженеринг Джойнт Венчър

Top