Високо качество чрез отгряване на стоманите

Механични системиФирмени публикации • 20.06.2018

 

Отгряване

Отгряването на всички видове стомани, които предлагаме, създава най-добра предпоставка за намаляване на деформациите и измятането при допълнителната обработка. В нашите пещи с общ капацитет от 240 тона, материалът се отгрява по специална схема. Решаващ фактор е бавното охлаждане в продължение на 14 часа (35 °C/час).

 

Три пещи за 240 тона стомана
По време на различните машинни процеси при производството на стоманени плочи има нарастване на вътрешните напрежения в материалите – примерна причина е неравномерната температура.
След входящата проверка на материалите в Meusburger, всички стоманени плочи се отгряват в една от трите пещи при температура приблизително 580°C в продължение на 24 часа. Дневният капацитет на пещите в Meusburger е 240 тона.

 

Намаляване на напрежението
Чрез отгряване се редуцира до минимум напрежението в материала, без да се променя структурата или здравината. Това е доказано голямо предимство при последващите обработки. Ако все още има напрежение в материала, то би предизвикало деформации при последващо рязане или фрезоване. Важно при отгряването на плочите е те да се загряват бавно и последователно и след това нивото да се задържи в продължение на 6 часа. Това може да гарантира, че и по-дебелите плочи ще се загреят до вътрешността си.

 

Охлаждане за 14 часа
Също така важно е бавното и равномерно охлаждане в продължение на 14 часа, което протича в пещите. Тук плочите ще бъдат охлаждани с около 35°C на всеки час. При по-бързо охлаждане може да се появят отново напрежения и дори пукнатини в материала.

 

ПРЕДИМСТВА НА ОТГРЯВАНЕТО

• Минимално деформиране при последващите обработки

• Кратко време за обработка поради по-малките прибавки

• По-дълъг живот на инструментите

• Без пукнатини при закалка и последващо топлинно обработване

• Голямо предимство при автоматизираната обработка, най-вече при използването на захващащи системи

 

Meusburger Group е международен лидер в производството на висококачествени елементи за инструменталната екипировка и машиностроенето. Постоянната складова наличност на всички продукти ни прави силен и надежден партньор в този бранш. Ние помагаме на нашите клиенти да имат постоянен успех по време на целия производствен процес. С нас можете ефективно да изработите шприцформи, инструменти и машини в най-кратки срокове и с постоянно високо качество.

 


 

 

Meusburger Georg GmbH & Co KG
Kesselstr. 42, 6960 Wolfurt, Austria

T + 43 5574 6706-0
F + 43 5574 6706-11
sales@meusburger.com
www.meusburger.com

 

 


Вижте още от Високо качество чрез отгряване на стоманите


Top