Високоефективни драгажни машини ROHR-IDRECO Bagger от ИКОМА

Механични системиФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 6/2018 • 30.11.-0001

Високоефективни драгажни машини ROHR-IDRECO Bagger от ИКОМА | Инженеринг ревю, снимка 1

 

ROHR-IDRECO Bagger GmbHлидер в производството на механични системи за добив на пясък и чакъл, е специализирана в разработването на плаващи грайферни багери, верижни кофови багери и транспортни системи. Освен ефективността при добив, и двете системи предлагат предимството на частичната или цялостната дообработка на извлечения продукт на борда. Изборът на подходящата машина се определя от конкретното суровинно находище.

 

Плаващи грайферни багери
В зависимост от интегрираната система за транспорт на материала плаващите грайферни багери се предлагат в следните конструктивни варианти:

 • за лентов транспорт с обезводнителни сита, инсталации за регенериране на фин пясък или отделяне на тинята, отделяне на органичните съставки, раздробяване на грубата фракция посредством трошачки

 • за транспорт на насипни товари с директно товарене на шлеп, без подготовка или обезводняване, с опция за отделяне на грубата фракция;

 • за транспорт по тръбопроводи с отсяване на грубата фракция.

При преобладаващo глинести материали отделянето на грубата фракция може да се извърши посредством шарнирна скара със стъргалка. Скарата се повдига, докато стъргалката прибутва материала.

 

Видове грайфери:

 • Въжени потопяеми грайфери;

 • Моторни потопяеми грайфери, опционално с работна и диагностична система.

 

До 80% от новите инсталации плаващи грайферни багери са оборудвани с моторни хидравлични грайфери и техният дял непрекъснато нараства, поради множеството предимства, които предлагат пред обикновените въжени грайфери: 

 • предпазване на грайфера от обръщане чрез сензор за наклон и вградена автоматика;

 • избягване на груби дънери и камъни;

 • по-бързо разпознаване на проблеми (протокол за отразяване на смущения);

 • бърза реакция в случай на превишаване на граничните параметри;

 • непрекъсната информация за работното състояние;

 • отразяване на всички работни параметри в протокол.

Патентованата от ROHR експлоатационна и диагностична система интегрира грайфера изцяло в управлението на инсталацията, като го визуализира, гарантирайки висока степен на автоматизация.

 

Плаващи верижни кофови багери
Плаващите верижни кофови багери са приложими при добив от реки и езера, големина на кофата от 100 до 450 литра, дълбочина на копаене до 25 m и производителност от 120 до 500 m3/h. Нивото на шума на машината е в граници, позволяващи използването й в близост до жилищни комплекси.

Верижните кофови багери могат да се изпълнят с пресяващи машини за обезводняване и транспортиране с плаващи ленти или за директно насипване в шлепове. 
Задвижването е с честотно регулиране, както и хидростатично задвижване.

 

Верижни кофови багери, разположени на сушата
При добив от находища с дълбочина до 14 m могат да се използват верижни кофови багери с гъсеничен ходов механизъм. Производствената палитра понастоящем включва кофи с обем от 75 до 175 литра и средна производителност от 100 до 250 m3/h.

Основните характеристики на съвременните изпълнения верижни кофови багери, разположени на сушата, са:

 • хидростатично и задвижване с честотно регулиране на кофовата верига и гъсеничния ходов механизъм;

 • материали с висока износоустойчивост на кофата;

 • теглителни и гъсенични вериги с принудително маслено мазане.

 

Плаващи драгажни машини 
Те могат да бъдат с електрическо или дизел-електрическо задвижване, с хидравличен добив на материала (земснаряди).
Земснарядите са приложими за извличане на инертни материали по хидравличен способ. Те са разработени на модулен принцип с широк диапазон на приложение. Производителност от 1000 до 3000 m3/h и дълбочина на извличането до 55 m, а при специални изпълнения и до 100 m.

В допълнение към добивната техника ROHR-IDRECO произвежда и шлепове с хидрозатваряне, както и ленти (за инсталация на сухо и във вода) за транспорт на инертните материали. Плаващи ленти в класическо изпълнение до 25 m междуосово разстояние (тип B&R), катамаранни конструкции с надлъжни поплавъци в обезопасено изпълнение (тип SWO), както и конвенционални ленти за катамарани (тип B&R). Като специална услуга ROHR-IDRECO предлага система за анализ и планиране на добива вземайки предвид всички компоненти.

 


 

 

 

 

1303 София
бул. инж. Иван Иванов № 68, ет. 3, ап. 9
тел: 02 931 0055, факс: 02 931 0099
E-mail: office@ikoma-bg.com


www.ikoma-bg.com

 


Вижте още от Механични системи


Top