Висококачествени инструменти и обслужване - всичко от един доставчик

МашиниФирмени публикацииСпециален брой: Пазарът на металорежещи и металообработващи машини в България • 15.07.2019

 

Производител на твърди сплави

Гюринг произвежда над 1500 тона карбид всяка година, което прави компанията една от най-големите производители на карбиди в света.

 

Собствена технология за машинен инженеринг

Гюринг построява първите си собствени машини още през 20-те години на миналия век. Наличието на вътрешно специализирано подразделение, създаващо технологиите, гарантира постигането на върхова производителност, унифицирани машинни стандарти в световен мащаб и постоянно качество на всички звена на компанията.

 

Развойна и изследователска дейност

В Гюринг най-новите тенденции в машинната индустрия имат своите корени, независимо дали става дума за обработка на нови материали или най-модерни технологии за обработка. Централната изследователска и развойна дейност определя стандартите за качество във всички параметри на инструмента и формира базата за ефективност на иновативните ни продукти.

 

Производство на инструменти

Ние произвеждаме широка гама от стандартни инструменти в голям мащаб. Индивидуалните и специфични за клиента решения допълват нашата оферта. По този начин, ние можем да осигурим оптимални резултати при обработка на метали и икономични решения за всяка машинна задача.

 

Покрития

Като изобретател на първите инструменти с твърдосплавен слой, Гюринг разработва нови видове покрития и технологии за нанасяне на покрития за металорежещи и металообработващи инструменти вече повече от 40 години. Нашите патентовани машини и технологии за нанасяне на покрития са гаранция за оптимална надеждност при обработка.

 

Обслужване

В допълнение към безспорните качества на своите продукти, Гюринг осигурява целия необходим опит за решаване на проблеми и предлага пакет услуги за безпроблемна продуктова експлоатация: това отличава Гюринг и неговото сервизно обслужване - било то в контекста на подготовката на инструмента, автоматизираното инструментално складово стопанство или на непрекъснатото ни развитие в света на Industry 4.0. Пълният следпродажбен сервиз, както и нашето оригинално оборудване са неразделни части от нашата оферта.

 

Продажби

Чрез нашата собствена търговска мрежа, в която работят повече от 900 специалисти в областта на инструментите в целия свят, ние сме винаги под ръка. Предоставяме съвети и услуги във връзка с всякакви въпроси, свързани с инструментите, и заедно с нашите клиенти внедряваме високоефективни решения всеки ден.

 

Управление на инструменти

Гюринг работи като централен логистичен партньор или като партньор в целия процес на управлението на инструментите - всичко, съобразено с вашите нужди.

 

Възстановяване на инструменти

Гарантираме постоянно ниво на качество през целия експлоатационен живот: нашите инструменти се обновяват до първоначалното им качество в над 50 сервизни центъра по света.

 

Отдел Проекти/Оригинално оборудване

Всяка година управляваме над 600 проекта, в които отговаряме за проектирането на нови инструменти и модернизиране или конвертиране на машини и цели производствени линии. Цикълът включва управление на проекта, анализ на компонентите и проектиране на инструмента и завършва с гаранция, че машините са готови да работят надеждно.


 


www.guehring-bg.net

 

 


Вижте още от Машини


Top