РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Високотехнологичен парк-ТУ Варна, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 8, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Високотехнологичен парк-ТУ ВарнаВисоко технологичен парк-ТУ-Варна

 

Курс на тема: „Стандартизиране на изискванията за точност на
геометричните характеристики, съгласно новото поколение GPS стандарти»
Курсът включва: Изисквания за точността на геометричните характеристики на детайлите. Фундаментални принципи, концепции и правила при нормиране точността на геометричните отклонения (ISO 8015:2011). Нормиране точността на линейни и ъглови размери (БДС ISO 286-1, БДС ISO 286-2). Класификация на линейните и ъглови размери.

 

Размери, различни от линейни размери. Означаване върху чертежите.
(ISO 14405-1:2016, ISO 14405-2:2018, ISO 14405-3:2015). Нормиране точността на
формата, ориентацията, метоположението и биенето на повърхнините и осите
(ISO 1101:2017, ISO/DIS 5458). Бази и системи от бази (ISO 5459:2017). Принципи за
нормиране точността на геометричните елементи (ISO 2692):на максималния
материал (ММR), на минималния материал (LМR) и на на реципрочността (RPR).

 

Място на провеждане –на територията на ТУ-Варна или на място при клиента.
Дати на провеждане – по договаряне.

 

За информация: https://vtp-tuv.com/courses_gps.html
Водещ на курса доц. д-р инж. Павлина Тотева-Лютова, GSM 089 4663008


Други рекламни публикации на Високотехнологичен парк-ТУ Варна

Top