РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Високотехнологичен парк-ТУ Варна, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 9, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Високотехнологичен парк-ТУ ВарнаВисоко технологичен парк-ТУ-Варна

Курс: „СТАНДАРТИЗИРАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ТОЧНОСТ НА ГЕОМЕТРИЧНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СЪГЛАСНО НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ GPS СТАНДАРТИ“

Курсът включва:
- Фундаментални принципи, концепции и правила при нормиране точността на геометричните отклонения (ISO 8015:2011).
- Класификация на линейните и ъглови размери (ISO 14405-1:2016, ISO 14405-3:2015).
- Размери, различни от линейните размери (ISO 14405-2:2018).
- Отклонения на формата, ориентацията, местоположението и биенето на
повърхнините и осите (ISO 1101:2017, ISO/DIS 5458).
- Бази и системи от бази (ISO 5459:2017).
- Принципи на максималния материал (ММR), на минималния материал (LМR)  и на реципрочността (RPR) (ISO 2692).

Място на провеждане –територията на ТУ-Варна или на място при клиента.
Дати на провеждане – по договаряне. За информация: https://vtp-tuv.com/courses_gps.html
Водещ на курсовете доц. д-р инж. Павлина Тотева-Лютова, GSM 089 4663008


Други рекламни публикации на Високотехнологичен парк-ТУ Варна

Top