Високотехнологично дозиране на грес и смазки в автомобилната промишленост

АвтоматизацияФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 4/2022 • 17.06.2022

 

Инженерингов проект на Ехнатон, изпълнен с апаратура на DOPAG

Ехнатон е надежден инженерингов партньор на българската индустрия над 25 години. Зад гърба на екипите са над 800 предизвикателни и интересни инженерингови проекта.

Сред тях е изпълненият през 2020 г. проект във Витте Аутомотив България ЕООД. Целта на производителя на заключващи системи за автомобили е да оптимизира процеса по гресиране на заключващи механизми за задна седалка на автомобил. След успешно реализиране на инженеринговия проект в завода производствените процеси включват дистанционно гресиране в три точки на заключващите механизми с предварително дефинирано количество грес и прецизно полагане на слоевете смазка по заключващия зъб и адаптера.

 

Обхват на проекта

Като специалист в инженерните решения и официален дистрибутор на продуктите на водещия производител DOPAG, Ехнатон предлага цялостна оферта в областта на измерване, смесване и полагане на едно- и многокомпонентни материали.

Успешният инженерингов проект на Ехнатон във Витте Аутомотив България обхваща общо пет производствени линии, оборудвани с компоненти на DOPAG.

В резултат от работата на специалистите от направление „Дозиращи системи“ в Ехнатон се реализира дистанционно гресиране в три точки на заключващ механизъм за задна седалка на автомобил с предварително дефинирано количество грес, както и прецизно полагане на слоевете смазка по заключващия зъб и адаптера.

Предизвикателство в проекта е фактът, че точките за гресиране са разположени на 180 градуса една от друга и оперативният отвор е много малък, което изисква използването на специализирана дюза на спрей клапана, както и високо ниво на автоматизация на процеса: подаване на смазващата глава в отвора и завъртането ѝ на 180 градуса за гресиране в трите точки.

 

Предимства и полза при експлоатация

В резултат на успешно реализирания проект във Витте Аутомотив България е постигната висока производителност и ефективност на процеса по гресиране, прецизно полагане на точно определено количество смазка по предварително дефинирани точки. Осигурена е възможността за следене и визуализиране на процеса, контрол на налягането и количеството на материала.

 

Решения и технологии

Има над 200 приложения за гресиране и смазване, участващи в производството на едно превозно средство. В зависимост от модела, тази бройка може да бъде и много по-голяма. Тези приложения осигуряват безпроблемна работа, намалено триене, издръжливост и предотвратяване на шума.

Системата за дозиране и нанасяне включва три основни компонента: подаване на материали, дозиращи и разпределителни клапани и системи за мониторинг на процесите. Водещата в областта си компания DOPAG е разработила продуктовата линия lubriLine специално за нанасяне на смазочни материали. Всички компоненти могат да се използват индивидуално и да се комбинират, за да формират уникална концепция на системата.

Налични са различни бутални и зъбни помпи, резервоари под налягане и трансферна помпа за подаване на материала.

 

В зависимост от изискването може да има различни конструкции на системата – като многофункционален дозиращ модул с разпределителен клапан или система с дозиращ клапан. Могат да се добавят различни измервателни устройства, за да се осигури надеждно наблюдение и възпроизводимост на процеса, като светлинна бариера, дебитомер или сензор за налягане. По този начин дозиращата система е оптимално интегрирана в напълно автоматизирани производствени линии.

 

Основно оборудване

Грес помпа P30-LL с филтър за материала; спрей клапан SPV-01; сензор за налягане на материала; сензор за следене хода на иглата; накрайник за гресиране с отвор на 90 градуса, диаметър 4 мм и дължина 50 мм; регулатор на налягане ID4.

 


 

 

 

www.akhnaton.biz

 

 

 

 

Top