Високотехнологичното оборудване става все по-предпочитано

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 4, 2013

Георги Цанков, управител на Хермле
 Югоизточна Европа

 

Уважаеми г-н Цанков, какво се разбира под прецизна машина и какво отличава Хермле от другите производители в това отношение?
Всички производители на металообработващи машини записват в каталозите стойността на точност на позициониране (Тр) и по този начин потребителите се ориентират за прецизността на машината.

Но те трябва да направят разлика между точност на позициониране и геометрична точност на една машина. Параметърът Тр или точността на позициониране, който стандартно се цитира по каталозите, според нас е повече маркетинг, отколкото реален показател за прецизност. Той не дава никаква информация за геометричната точност на машината.

Това е така, защото Тр показва точността на позициониране на само една от осите, другите оси са неподвижни при измерването. Параметърът не дава информация за това как си кореспондират осите помежду си.

Типичен пример за това е правият ъгъл между осите Х и Y. Една машина може да има коефициент Тр=0,004 mm, но ако ъгловото отклонение на 1000 mm е 0,09 mm, ние от Хермле считаме, че машината има лоша геометрична точност.

 Точно това различава машините Хермле от другите производители. Още в стандартното си изпълнение машините са с много висока точност, която трябва да отговаря на нашите вътрешнофирмени стандарти.

За геометричната точност също има стандарт, който дефинира отклонението на осите и включва над 10 броя измервания относно успоредност, правоъгълност, концентричност и др. Според стандарта DIN-ISO 10791-2 една машина има добра геометрична точност, когато например отклонението от правия ъгъл между осите X и Y при дължина от 500 до 800 mm е по-малко или равно на 0,025 mm.

В Хермле важат вътрешнофирмени стандарти, които са базирани на същия DIN-ISO стандарт, но стойностите на всички измервания са занижени с до 50%. В конкретния пример отклонението при Хермле не трябва да надвишава 0,018 mm, което е с около 30% по-малко.

Как Хермле постига високите стандарти в областта на 5-осевата обработка?
Три са основните предпоставки за най-висок стандарт и лидерската позиция на Хермле в 5-осевата обработка. На първо място, задълбоченото производство – над 80% от детайлите за машините се произвеждат в единствената фабрика на Хермле в гр. Госхайм, Германия.

 По този начин имаме 100% контрол върху качеството на продукцията. Втората предпоставка е самата философия на фирмата. Продуктовата гама се състои от общо 9 модела вертикални обработващи центъра, еднакви по конструкция и кинематика, но различни по размер.

Строга концентрация върху една и съща конструкция, малко на брой модели, 900 служители във фабриката, които имат една и съща цел – как да направят металообработващите ни машини още по-прецизни и надеждни.
Третата предпоставка е опитът на фабриката.

 Докато конкурентите ни едва сега въвеждат вече доказалата се кинематика три оси в инструмента и две в детайла, първата машина, произведена с тази кинематика и с машинна база от Полимербетон, е била през 1995-та.

Хермле има над 20 000 въведени в употреба машини, стотици патенти и модификации по конструкцията, които с право отреждат лидерското място на компанията и я правят еталон за прецизност и надеждност.

Кои са най-новите ви модели?
Два са най-новите модели, които Хермле представи последните две години. На вътрешнофирменото ни изложение "Отворени врати 2013" се състоя премиерата на новия ни обработващ център Hermle C 32 U dynamic.

С оптимално пригодени към максималния обработваем детайл ходове X-Y-Z 650/650/500 mm и конструиран предимно за 5-осева обработка С 32 U dynamic е перфектният обработващ център за детайли до 1000 kg, при които се изисква висока прецизност, най-малки толеранси и най-добра повърхност.

На изложението AMB 2012 Хермле представи и новия обработващ център C 400 basic. С ходове X- 850 mm, Y- 700 mm и Z- 500 mm могат да се обработват 3-осево детайли до 2000 kg и 5-осево детайли до 600 kg.

Как оценявате пазара в България и Югоизточна Европа като цяло?
Търговското ни представителство е отговорно за пазарите в България, Сърбия и Македония. За Македония бих казал, че техният пазар още не е достигнал технологичното си развитие за нашите продукти.

За Сърбия не бих казал същото. Там съществуват доста малки и средноголеми фирми, които имат огромен потенциал за развитие в следващите няколко години.


Вижте още от Високотехнологичното оборудване става все по-предпочитано


Ключови думи: Хермле, металообработващи машини, 5-осева обработка, C 32 U dynamicTop