РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Витман Батенфелд България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Витман Батенфелд БългарияИНТЕЛИГЕНТНА, ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА ЗАДВИЖВАЩА СИСТЕМА

Отличителна черта на новата SmartPower e нейната система на задвижване.
Стандартно машината е оборудвана с нова серво-хидравлична задвижваща система с висока енергийна ефективност, малки размери и ниско ниво на шум. Освен това усилвателната система е същата като при изцяло електрическата EcoPower. Тази задвижваща технология дава възможност за използването на KERS (Kinetic Energy Recovery System), разработена за EcoPower. KERS превръща кинетичната енергия при спирачните процеси в електрическа. Така получената електрическа енергия отчасти се съхранява, използва се при паралелни движения на други двигатели, за захранване подгряването на цилиндъра или за създаване на управляващо напрежение. По този начин цялата енергия при спиране се използва пълноценно в машината.

СЕРИЯ SmartPower
Серво-хидравличната SmartPower с диапазон от 25 до 300 тона сила на затваряне - най-новият член на семейство Power. Изключително висока енергийна ефективност, компактни размери при същевременно щедри междуколонни разстояния.

Витман Батенфелд България ЕООД, 4147 Калековец, ул . Христо Смирненски 24, Моб.: + 359 888 733 730, Тел.: + 359 3124 22 84, Факс: + 359 3124 22 79, www.wb-bg.com


Top