РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Витман Батенфелд България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 8, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Витман Батенфелд БългарияEcoPower 180/350H/ 130V
Двукомпонентен продукт „Фланец за резервоар“ от HDPE+PA (найлон), позволяващ заваряването на фланеца за резервоара на колата от PE. Найлонът осигурява стабилност и пропускливост. Решението, представено на панаира Факума 2015 от Витман Батенфелд, което даде възможност за пробив на пазара в САЩ.

PA 30%GF (черно)
HDPE (жълто)

Новата двукомпонентна електрическа Eco Power 180/350H/350V с интегрирани периферни устройства

Витман Батенфелд България ЕООД, 4147 Калековец, ул . Христо Смирненски 24, Моб.: + 359 888 733 730, Тел.: + 359 3124 22 84, Факс: + 359 3124 22 79, www.wb-bg.com


Top