РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Витман Батенфелд България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - СПЕЦИАЛEН БРОЙ: Автомобилостроене в България, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Витман Батенфелд БългарияСерии Power: Micro, Macro, Smart & Eco

Витман Батенфелд България - доставчик на оборудване за българските фирми-производителки в автомобилния бранш
•    Костал България ЕООД,
•    Интегрейтид Микроелектроникс България ЕООД,
•    Уилям Хюз България ООД,
•    Мони МГ ООД,
•    Френски - Христо Петков ЕТ и др.


Top