ВИТМАН: По-бързо, гъвкаво и ефективно производство с автоматизирани шприц машини BATTENFELD

МашиниФирмени публикацииВисокотехнологично машиностроене - специално издание на сп. Инженеринг ревю • 11.07.2017

ВИТМАН: По-бързо, гъвкаво и ефективно производство с автоматизирани шприц машини BATTENFELD
ВИТМАН: По-бързо, гъвкаво и ефективно производство с автоматизирани шприц машини BATTENFELD

Групата ВИТМАН (WITTMANN) е флагман в световен мащаб по отношение на умното производство чрез индивидуализация и проследяемост от гледна точка на Индустрия 4.0. Това се обуславя от простия факт, че единствено WITTMANN произвежда "всичко от една ръка" за процеса на преработка на пластмаси чрез шприцване.

По естествен път се осъществява комуникацията между машина, робот, периферни устройства като сушилни, дозатори на оцветител, подкачващи, вакуумпомпи, смесителни и почистващи вентили, темпериращи и автоматични кръгове на охлаждане, както и отчетността и отдалечения достъп от/ до бюрото на оператора/ отговорника за производството.

В резултат на Индустрия 4.0 в бъдеще милиарди машини, системи и сензори по света ще комуникират и ще обменят информация помежду си. Това не само ще позволи на компаниите да увеличат ефективността на производството, но и ще даде по-голяма гъвкавост за адаптиране на производството към изискванията на пазара.

Управление UNILOG B8
В това отношение групата WITTMANN демонстрира иновативни постижения, а именно свързването в мрежа на шприцмашина и периферни устройства чрез собствена разработка WITTMANN 4.0.

Нашите шприцмашини, групирани според технологията на задвижване и големина в сериите Micro, Eco, Smart и Macro Power, са оборудвани с ново управление на база Windowsв 10 IoT - UNILOG B8.

UNILOG B8 съдържа в себе си утвърдените предимства на UNILOG B6, но предлага и многобройни допълнителни функции и още по-висок комфорт на обслужване. Като например комбинацията от софт-бутони и жестово управление, удобен "умен екран", на който могат да се показват две функции едновременно на раздвоения монитор или функция "лесен старт" чрез първоначална настройка от "бързо меню".

Допълнително, в UNILOG B8 е възможна пълна интеграция на роботи и периферни устройства. Новите машини са снабдени с модем WITTMANN 4.0, в който включените периферни устройства като сушилни, дозатори, темпериращи, подкачващи и автоматични охладителни кръгове директно се разпознават от управлението на машината и се появяват на екрана за настройка и проследяване и контрол на функциите.

Същият модем изпраща всички информации и данни до сървър, от където е възможен достъп с мобилен телефон, персонален компютър или 24/7 сервизното обслужване на Витман Батенфелд България или Австрия. Всичко, което се изисква от клиента, е кабелен или безжичен интернет до машината.

Възможна е интеграцията на една или няколко онлайн камери за директно визуално проследяване на производствения процес от самия затварящ агрегат на машината в непосредствена близост до инструмента. И това не са скъпо струващи опции, а интегрирани възможности на шприцмашините на Витман Батенфелд и периферните устройства на Витман Кунстщофгерете, обединени във Витман Груп.

За ГРУПАТА
Групата WITTMANN е световно известен водещ производител на шприцмашини, роботи и периферни устройства за индустрията, занимаваща се с преработка на пластмаса, с главно седалище във Виена, Австрия и се състои от две главни производствени направления: WITTMANN BATTENFELD и WITTMANN KUNSTSTOFFGERATE. Общо предприятията в групата наброяват 8 производства в 5 страни и 33 търговски дружества във всички важни пазари на пластмаси в света.

WITTMANN BATTENFELD поддържа лидерска позиция като производител на шприцмашини и специалист по прогресивни технологии на процеса на леенето на пластмаси под налягане чрез шприцване. Портфолиото на WITTMANN KUNSTSTOFFGERATE обхваща роботи и автоматизационни инсталации, системи за снабдяване с материал, сушилни, гравиметрични и волуметрични дозиращи устройства, мелници, темпериращи и охладителни устройства.

С тази широка гама от периферни устройства групата WITTMANN предлага на преработвателите на пластмаси цялостни решения, които покриват всички нужди - от единичните производствени клетки до напълно интегрираните, обхващащи цялостни производствени системи.

Сливането на отделните направления доведе до гладко взаимно допълване на съответните производствени линии изцяло в полза на преработвателите на пластмаси, които се интересуват от безпроблемно интегриране на преработващата машина, автоматизацията и периферията.

Витман Батенфелд България ЕООД

4147 Калековец
ул. "Христо Смирненски" 24
Моб.:+ 359 888 733 730, Тел.:+ 359 3124 22 84
Факс: + 359 3124 22 79
www.wb-bg.com


Вижте още от Машини


Top