ВиВ Изоматик и Phoenix Contact ви представят концепцията на бъдещето - Индустрия 4.0

АвтоматизацияФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 2/2016 • 31.03.2016

Интелигентното производство на бъдещето е:
Напълно цифрово - бърз и икономически-ефективен достъп до всички данни.
Продуктите и процесите първо се създават виртуално и са напълно прозрачни. Основата на всичко това е, че целият проект за изграждане и производственият цикъл са описани в цифров вид.

Комуникативно и защитено - Нужната информация се споделя в точното време и на точното място.
Интелигентни мехатронни системи комуникират от различни местоположения и фирми, използващи публични или частни мрежови инфраструктури.

Автономно и адаптивно - По-лесно управление на сложни процеси
Системата откликва моментално, като адаптира производствения цикъл според изискванията. Неочакваните събития не водят да прекъсвания на производството или до намаляване на качеството.

Лесно за управление - Виждате това, от което имате нужда.
Впечатленията на потребителя също се оценяват, за подобряване на бъдещата подбрана информация. Управлението и вземането на решения се улесняват, а не се затрудняват.

Лесно за инсталиране - Можете по всяко време да проверите в кое приложение са инсталирани вашите продукти.
За по-надеждна комуникация между устройствата в една система на сътрудничество, Phoenix Contact предлага решения за индустриални Ethernet мрежи като PROFINET. Хибридните системи на окабеляване представляват комбинации от мрежови и силови кабели.

Икономично изразходване на ресурси
Осигурете нужните ресурси за производството автоматично, в зависимост от потреблението.
Консумацията на енергия и материали също може да бъде адаптирана точно и индивидуално. Системата автоматично изчислява колко енергия е потребна в момента и оптимално адаптира захранването с енергия според нуждата.

Как функционира Индустрия 4.0?
Основната идея на Индустрия 4.0 е максимално навлизане на информационните технологии във всички етапи на производствения процес. За да реагира на промените на пазара, Phoenix Contact прилага днес това, което много компании считат за визия от бъдещото, като разработва иновативни продукти и цялостни решения за производствени системи. Phoenix Contact създаде иновативния продукт за автоматизация - системата Axioline, която предлага високо ниво на работна ергономичност.

Към тази система могат да бъдат връзвани различни работни модули: работни станции, монтажни и технологични клетки, машини за монтаж и тестване и всичко необходимо за всеки един етап на производството. Axioline е разширяема гъвкава мрежа, която обхваща всички възможни ресурси в производствената система. Друг иновативен продукт е системата Sаfеty Bridge, чрез която се осигурява най-високо ниво на функционална безопасност. Огромно е разнообразието на модули и технологии, които фирма Phoenix Contact предлага за изграждане на производствени системи съгласно иновативната концепция на Индустрия 4.0.


Вижте още от Автоматизация


Top