ВиВ Изоматик представи на семинар новости от GE Industrial Solutions

Начало > Бизнес > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2015

На 9 юли т. г. в офиса си в столицата, ВиВ Изоматик проведе продуктов семинар съвместно с GE Industrial Solutions (GE IS). Презентацията бе посветена на най-актуалните продукти и решения в областта на електроразпределението и автоматизацията ниско напрежение (НН) в каталога на глобалния производител.

Програмата на събитието започна с кратко представяне на ВиВ Изоматик. Тамаш Савари, мениджър продажби в GE Industrial Solutions, презентира корпоративната структура на GE и дейността на направлението за индустриални решения.

Семинарът продължи с лекция на Геза Концош, продуктов мениджър апаратура НН в GE IS, който насочи вниманието на участниците към новостите в продуктовата гама на компанията. Представени бяха новата серия автоматични прекъсвачи с лят корпус GuardEon и новата компактна серия миниатюрни автоматични прекъсвачи Unibis.

Акцент по време на следващия модул от презентацията бяха новостите в решенията на GE за електроразпределение, представени от Марин Шишков, мениджър продажби GE във ВиВ Изоматик. Гостите се запознаха с функционалните характеристики на модулните табла QuiXtra 630 и QuiXtra 4000, както и програмните продукти за проектиране на табла от GE IS.

“Разпределителните табла ниско напрежение QuiXtra 630 са предназначени за обществени и индустриални сгради, включително заводи, малки индустриални предприятия, съоръжения за преработка на отпадъци, центрове за данни и др. Специализираният софтуер Power Design служи за много бърза и лесна конфигурация на решенията, както и за изготвяне на спецификации на необходимото оборудване и компоненти и оферта”, поясни Марин Шишков.

Той изтъкна някои от предимствата на таблата, сред които здравина, безопасност и надеждност, лесна конфигурация, сглобяване и опроводяване, както и лесен монтаж.

Интерес сред клиентите и партньорите на ВиВ Изоматик предизвика и фамилията модулни устройства REDLINE от GE Industrial Solutions. Акцент в последната част от презентацията му бяха автоматичните прекъсвачи с лят корпус Record Plus и въздушните автоматични прекъсвачи Entelliguard от GE IS.Ключови думи: ВиВ Изоматик, GE Industrial Solutions, автоматични прекъсвачи с лят корпус, GuardEon, Unibis, модулни табла, QuiXtra 630, QuiXtra 4000, REDLINE, Record Plus, въздушни автоматични прекъсвачи, EntelliguTop