РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 1, Януари - Февруари 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 1, 2010 > ВиВ ИЗОМАТИКВиВ ИЗОМАТИК, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 1, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ВиВ ИЗОМАТИКPower integrated Modula Plus Модулна система типово тествани разпре-делителни табла MODULA PLUS с номинален ток до 4000 А, включваща шинна система и функционални модули с подготовка за монтаж на електрокомпоненти на Дженерал Електрик. Системата е със съвременен дизайн и осигурява висока надеждност, удобство за работа и безопасност за персонала. SEN Plus Система типово тествани разпределителни таб-ла и мотор контрол центрове SEN PLUS с номи-нален ток до 7800 А. Функционалните модули мо-гат да бъдат във фиксирано, щепселно и напъл-но изваждаемо изпълнение. Системата осигурява изключително висока устойчивост към токове на късо съединение - до 100 kA/1s (пиково до 220 kA), ограничаване на к.с. до функционалния модул, в който е възникнало и замяна на модули без прекъсване на захранването в таблото. ВиВ Изоматик София 1680, ул. Пирин 40 А тел.: 02/ 439 05 09; 958 31 11; 958 63 44 факс: 02/ 958 22 70 v.v@techno-link.com, www.viv-isomatic.com

Top