РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 6, Септември 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 6, 2010 > ВиВ ИзоматикВиВ Изоматик, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ВиВ ИзоматикPhoenix Contact - Комплексни решения за индустриална автоматизация Импулсни захранвания QUINT, TRIO, MINI, STEP Power - максимална надеж-дност и сигурност за опе-ративните вериги. Компоненти за индустри-ална автоматизация - Кон-тролери, входно-изходни модули, индустриални Ethernet мрежови компо-ненти. Електромеханични и оп-тронни релета - гъвка-вост и сигурност за вся-ко приложение. Преобразуватели на сигна-ли - INTERFACE Analog - ка-чествено преобразуване и галвнично разделяне на стандартни и нестандар-тни сигнали. Пълна гама редови клеми с винтова, пружинна и бърза връзка. Унифицира-ни аксесоари и система за маркиране. Гаранция за надеждна връзка. Защити от пренапре-жение TRABTECH - пълен кръг за защита на обо-рудването и качество на захранващите и сигнални линии. Заповядайте на Международен Технически Панаир Пловдив от 27.09 до 02.10 2010г., щанд 11С6 София 1680, ул. Пирин 40 А, тел.: 02/ 958 31 11; 958 63 44, факс: 02/ 958 22 70 v.v@techno-link.com, www.viv-isomatic.com Фирма Klauke-Greenlee е световен лидер в производството на кабелна арматура, ръчни, хидравлични и електрохидравлични ин-струменти за обработка на кабели, инструменти за пробиване на отвори, ръчни инструменти и преносими измервателни прибори. LAPPKABEL - водещ световен производител на кабели и кабелни аксесоари, използвани във всички области на маши-ностроенето, автоматизацията, соларни системи, пре-чиствателни станции и др. Повече от 40 години продуктите на LappKabel са символ на качество, прецизност и надеждност. Търговските марки OЕLFLEX, UNITRONIC, EPIC, SKINTOP, HITRONIC и днес продължават да налагат стандартите на пазара за кабели.

Top