РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ВиВ-Изоматик, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ВиВ-ИзоматикПрограмируем логически модул PLC LOGIC: PLC Logic добавя логически функции към доказаната модулна релейна технология от Phoenix Contact. Вашите предимства: • Директен монтаж към модулни PLC релета • До 48 свободно програмируеми входа/изхода • Бързо, ясно окабеляване • Гъвкавост: комбиниране на различни типове релета в завимост от приложението • Лесни за подмяна галванично изолирани релейни входове и изходи • Интуитивен, безплатен софтуер за програмиране LOGIC+ Кабели и кабелни аксесоари София 1680, ул. Пирин 40 А тел.: 02/ 958 31 11; 439 05 09. факс: 02/ 958 22 70 e-mail: office@viv-isomatic.com, web: www.viv-isomatic.com

Top